De Nederlandse Staat heropent DSL 2033 en actualiseert financieringsbehoefte 2016

Op dinsdag 12 januari 2016 heropent het Agentschap de DSL 2,5% 15 januari 2033. De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

  Looptijd

  tot 15 januari 2033

  Coupon

  2,5%

  Uitgiftedatum

  dinsdag 12 januari 2016

  Stortingsdatum

  donderdag 14 januari 2016

  Doelvolume

  € 1,0 tot € 1,5 miljard

  Huidig uitstaand bedrag

  € 11.103.900.000

  Eerste uitgifte van deze lening   

  6 maart 2012

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningvoorwaarden staan vermeld op deze website.

Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2016

Op 11 december 2015 heeft het Agentschap in de Outlook 2016 het financieringsplan voor 2016 gepresenteerd. De voorlopige financieringsbehoefte voor 2016 werd toen geraamd op € 78,8 miljard. Op basis van de eindejaarcijfers van 2015 wordt de financieringsbehoefte voor 2016 nu geraamd op € 70,3 miljard. Deze lagere financieringsbehoefte komt met name door de stand van de geldmarkt eind 2015. Deze geldmarktstand, exclusief onderpand in contanten, is uitgekomen op € 15,2 miljard in plaats van € 22,4 miljard. Dit kan worden verklaard doordat het kastekort over 2015 lager is uitgekomen dan de laatste officiële raming.

Zoals aangegeven in de Outlook 2016 wordt tussen de € 25 en € 30 miljard van de financieringsbehoefte in 2016 gedekt via de uitgifte van staatsleningen op de kapitaalmarkt. De resterende financieringsbehoefte zal worden aangetrokken op de geldmarkt.

Financieringsbehoefte 2016

(€ mld)

Aflossingen kapitaalmarkt 2016

28,1

Geldmarkt eind 2015 (exclusief onderpand in contanten)   

15,2

Onderpand in contanten eind 2015

19,4

Kastekort 2016

7,6

Totaal

70,3

Financieringsberoep 2016

(€ mld)

Kapitaalmarkt

25,0 – 30,0

Geldmarkt ultimo 2016

40,3 - 45,3

… waarvan reguliere geldmarktinstrumenten

20,9 - 25,9

… waarvan onderpand in contanten

19,4

Totaal

70,3