Het Agentschap stelt ABN Amro, Royal Bank of Scotland en Rabobank aan als adviseurs voor nieuwe 10-jaars DDA

Het Agentschap heeft ABN Amro, Royal Bank of Scotland en Rabobank geselecteerd als adviseurs voor de komende Dutch Direct Auction (DDA).

In deze DDA wordt een nieuwe 10-jaars benchmarklening geïntroduceerd. Deze DDA vindt, zoals aangekondigd in de uitgiftekalender en de Outlook 2016, plaats in maart 2016. De exacte veilingdatum wordt later bekend gemaakt. Zoals gebruikelijk worden de details over de te veilen lening te zijner tijd via persberichten bekend gemaakt.