Het Agentschap kondigt uitbesteding stripfaciliteit aan Euroclear Nederland en introductie uitwisselbaarheid van strips aan

Per 3 mei 2016 draagt de DSTA de stripfaciliteit over aan Euroclear Nederland. Primary Dealers kunnen aanvragen voor strip- en reconstitutie-activiteiten tot en met 28 april 2016 tot 12 uur ‘s middags indienen bij het Agentschap.

Vervolgens zijn er twee dagen (29 april en 2 mei 2016) waarop geen strip- en reconstitutie-aanvragen kunnen worden ingediend. Per 3 mei 2016 kunnen alle aanvragen worden ingediend bij Euroclear Nederland. Vanaf dat moment worden alle nieuwe strips uitwisselbaar (fungible) mits ze van hetzelfde type zijn: non-CACs en CACs strips zijn niet onderling uitwisselbaar. Het Agentschap beoogt hiermee de liquiditeit van de strip, als ook van de staatsobligaties zelf, te vergroten.

De nieuwe stripmethode zal de uitwisselbaarheid van rentestrips en hoofdsomstrip introduceren. Alvorens de oude niet uitwisselbare strips gereconstrueerd kunnen worden in Nederlandse staatsleningen, dienen de oude strips eerst omgezet te worden in nieuwe uitwisselbare strips via een Primary Dealer.

Zie voor meer informatie over de veranderingen en instructies voor het aanvragen van strip- en reconstitutie-activiteiten de nieuwsbrief van Euroclear Nederland op deze website.