De Nederlandse Staat heropent 10-jaars lening

Op dinsdag 11 oktober 2016 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,50% 15 juli 2026’.

De kenmerken van de lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 juli 2026

Coupon

0,50%

Uitgiftedatum

11 oktober 2016

Stortingsdatum

13 oktober 2016

Doelvolume

€ 1,5 tot € 2,5 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 10.968.051.000

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningvoorwaarden staan vermeld op deze website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit.

Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie binnen dit kalenderjaar naar minimaal € 15 miljard te brengen. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.