Publicatie Outlook 2017 en uitgiftekalender eerste kwartaal 2017

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook 2017 gepubliceerd. Centraal in deze Outlook staat het financieringsplan voor 2017.

Op dit moment bedraagt de verwachte financieringsbehoefte voor 2017 € 59,4 miljard. Deze bestaat uit aflossingen op de kapitaalmarkt, de verwachte geldmarktstand eind 2016 en het in de begroting verwachte kassaldo voor 2017.

Financieringsbehoefte voor 2017 [1] (in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen in 2017

42,5

Uitstaande geldmarktinstrumenten eind 2016

18,9

Verwacht begrotingssaldo (-=surplus) 2017

-2,0

Totaal

59,4

De financieringsbehoefte voor 2017 is omgeven met relatief veel onzekerheid. Deze onzekerheden gelden met name voor het kassaldo. Niet alleen kunnen belastinginkomsten en uitgaven het kassaldo beïnvloeden, ook eventuele verdere verkopen van tranches ABN Amro en ASR zouden het kassaldo positief beïnvloeden en de financieringsbehoefte verlagen.

Gegeven deze omstandigheden is enige flexibiliteit in de verdeling tussen het beroep op de kapitaalmarkt en de geldmarkt wenselijk. Daarom heeft het Agentschap besloten om voor 2017 wederom een bandbreedte te hanteren voor het beroep op de kapitaalmarkt. Deze bandbreedte bedraagt voor 2017 € 30 mld. tot € 35 mld. Gegeven de financieringsbehoefte zal het beroep op de geldmarkt uitkomen tussen € 24,4 mld. en € 29,4 mld. De geldmarkt fungeert als primaire buffer voor wijzigingen in de financieringsbehoefte, waarbij de bandbreedte op de kapitaalmarkt voorziet in extra flexibiliteit.

Financieringsbehoefte in 2017 (in € mld.)

Kapitaalmarkt

30 - 35

Geldmarkt einde 2017

24,4 – 29,4

Totaal

59,4

De financiering op de kapitaalmarkt wordt ingevuld met de uitgifte van twee nieuwe Dutch State Loans (DSL’s): een nieuwe 7- en een nieuwe 10-jaars DSL. De 10-jaars DSL zal in 2017 een uitstaand volume van minimaal € 15 mld. bereiken. De 7-jaars DSL zal in 2017 een uitstaand volume van € 5 mld. tot € 7,5 mld. bereiken. Deze 7-jaars DSL zal heropend worden in 2018 om tot het gewenste uitstaande volume van €15 mld. te komen. Daarnaast wordt de vorige jaar gelanceerde 5-jaars DSL heropend zodat een minimum uitstaand volume van € 15 mld. wordt bereikt. Ten slotte zal het Agentschap in 2017 voor €3 mld. tot € 5,5 mld. lange off-the-run leningen heropenen, waarbij de focus ligt op de DSL die aflossen in 2033 en 2047.

Kapitaalmarktuitgifte in 2017

Indicatieve bedragen (in € mld.)

Nieuwe 10-jaars DSL (2027)

15

Nieuwe 7-jaars DSL (2024)

5 – 7,5

On-the-run 5-jaars DSL (2022)

7

Heropening langlopende off-the-run DSL’s

3 – 5,5

Totaal

30 - 35

Zoals gebruikelijk worden de financieringsbehoefte en het financieringsplan gedurende het jaar geactualiseerd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt.

Meer informatie is beschikbaar in de Outlook 2017.

Uitgiftekalender eerste kwartaal 2017

Naast de Outlook 2017 heeft het Agentschap vandaag de uitgiftekalender van DSL’s en DTC’s voor het eerste kwartaal van 2017 bekendgemaakt.

Het Agentschap zal de kapitaalmarktuitgifte in 2017 beginnen met de heropening van de DSL 15 januari 2047. De tweede veiling in januari zal gebruikt worden voor de tap van de 5-jaars DSL 15 januari 2022. In februari zal de nieuwe 10-jaarslening gelanceerd worden via een Dutch Direct Auction (DDA). De precieze datum voor de DDA en de details van de lening zullen later bekend gemaakt worden. Op 14 maart wordt wederom de 5-jaars DSL 2022 heropend.

Maand

Datum

Details

Doelvolume (€ mld.)

Januari

10

Heropening

DSL 15 januari 2047

0,75 - 1,25

Januari

24

Heropening

 DSL 15 januari 2022

2 - 3

Februari

De specifieke datum voor de DDA zal te zijner tijd worden aangekondigd

Nieuwe 10-jaars

DSL 15 juli 2027

Het doelvolume van de DDA wordt te zijner tijd aangekondigd

Maart

14

Heropening

DSL 15 januari 2022

2 - 3

Noot: De veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

De DTC kalender volgt het gebruikelijke patroon van veilingen op de eerste en derde maandag van de maand. Verandering dit jaar zit in het feit dat op de eerste maandag alleen een 6-maands DTC wordt uitgegeven en op de derde maandag zowel een 3-maands als een 6-maands DTC. Uitzondering hierop is januari waarin beide looptijden worden uitgegeven.

Veilingdatum

Stortingsdatum

3-maands programma

6-maands programma

2-1-2017

4-1-2017

31-3-2017

30-6-2017

16-1-2017

18-1-2017

31-3-2017

30-6-2017

6-2-2017

8-2-2017

 

31-7-2017

20-2-2017

22-2-2017

28-4-2017

31-7-2017

6-3-2017

8-3-2017

 

31-8-2017

20-3-2017

22-3-2017

31-5-2017

31-8-2017

Noot: Gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s. De veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).

[1] De verwachte financieringsbehoefte voor 2017 is lager dan werd geraamd in het laatste Kwartaalbericht. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een gewijzigde presentatie gerelateerd aan het effect van onderpand in contanten op de financieringsbehoefte. Meer details over deze wijziging zijn te vinden in de Outlook 2017.