De Nederlandse Staat heropent 5-jaars lening

Op dinsdag 24 januari 2017 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 januari 2022’.

De kenmerken van de lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 januari 2022

Coupon

0%

Uitgiftedatum

24 januari 2017

Stortingsdatum

26 januari 2017

Doelvolume

€ 2,0 tot € 3,0 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 7.976.112.000

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit.

De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers. Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie binnen een jaar na de eerste uitgifte van de lening op minimaal € 15 miljard te brengen.