Heropening 5-jaars lening brengt € 2,5 miljard op

De heropening van de 5-jaars ‘DSL 0% 15 januari 2022’ heeft vandaag een bedrag van € 2,5 miljard opgebracht.

De storting vindt plaats op donderdag 26 januari 2017.

De veiling leverde het volgende resultaat op:

Gemiddelde koers

€ 101,42

Gemiddeld rendement

-0,283%

Geplaatst bedrag

€ 2.500.000.000

Huidig uitstaand bedrag     

€ 10.476.112.000

De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar deze website.