Kwartaalbericht en uitgiftekalender tweede kwartaal 2017

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2017 bekendgemaakt.

In het kwartaalbericht worden de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de economie, de overheidsfinanciën en de financieringsbehoefte omschreven. De DSL- en DTC-uitgiftekalenders, tevens onderdeel van het kwartaalbericht, zijn hieronder weergegeven.

In het tweede kwartaal zijn vier tap-veilingen gepland van Dutch State Loans (DSL’s). Als eerste zal op 11 april de off-the-run DSL 2033 heropend worden. De nieuwe 10-jaars benchmark DSL zal op 25 april en nogmaals op 13 juni heropend worden. Verder zal op 9 mei de 5-jaars benchmark DSL een laatste keer heropend worden om een uitstaand volume van € 15 mld te realiseren.

Indicatieve DSL-uitgiftekalender tweede kwartaal 2017

Maand   

Veilingdatum    

Details

Doelvolume (€ mld)

April

11

Heropening DSL 15 januari 2033    

0,75 – 1,25

April

25

Heropening DSL 15 juli 2027

2 – 3

Mei

9

Heropening DSL 15 januari 2022

2 – 3

Juni

13

Heropening DSL 15 juli 2027

2 – 3

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling.

In het tweede kwartaal zijn zes veilingdata van Dutch Treasury Certificates (DTC’s) gepland. Vanwege een aantal (TARGET) feestdagen zullen sommige DTC-veilingen gehouden worden op een dinsdag in plaats van de reguliere maandag. De eerste veilingdatum van de maand zal gebruikt worden voor het tappen van een 6-maandsprogramma en de tweede veilingdatum van de maand voor het tappen van zowel een 3-maands als een 6-maandsprogramma.

Indicatieve DTC-uitgiftekalender tweede kwartaal 2017

Veilingdatum   

Stortingsdatum   

3-maands

programma    

6-maands

programma   

3-4-2017

5-4-2017

 

29-9-2017

18-4-2017*

20-4-2017

30-6-2017

29-9-2017

2-5-2017*

4-5-2017

 

31-10-2017

15-5-2017

17-5-2017

31-7-2017

31-10-2017

6-6-2017*

8-6-2017

 

30-11-2017

19-6-2017

21-6-2017

31-8-2017

30-11-2017

*Dinsdag in plaats van de reguliere maandag vanwege (TARGET) feestdagen

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling.