Nederlandse Staat actualiseert financieringsbehoefte 2017

Naar aanleiding van de publicatie van de Voorjaarsnota door de minister van Financiën op 1 juni 2017, heeft het Agentschap de financieringsbehoefte voor 2017 geactualiseerd.

De financieringsbehoefte voor 2017 wordt nu geraamd op €56,8 mld. De stijging van het verwachte kasoverschot doet de financieringsbehoefte dalen. Deze daling wordt echter voor een groot deel teniet gedaan door het terugkopen van DSL’s die aflopen in 2018 en 2019 en door een afname van het onderpand in contanten. Per saldo is de financieringsbehoefte licht gedaald ten opzichte van de vorige raming.

Financieringsbehoefte 2017

Actuele

raming (€ mld)     

Vorige

raming (€ mld)

Aflossingen kapitaalmarkt 2017

42,5

42,5

Geldmarkt ultimo 2016

18,2

18,2

Verandering in het onderpand in contanten (jan – mei)*

1,6

0,0

Kasoverschot**

-7,6

-2,0

Terugkoop DSL’s 2018 en DSL’s 2019 (t/m mei)

2,1

0,0

Totale financieringsbehoefte

56,8

58,7

*een afname (toename ) van het onderpand wordt weergegeven als een positief (negatief) getal omdat het de financieringsbehoefte doet toenemen (afnemen).

** een kasoverschot (tekort) wordt weergegeven als een negatief (positief) getal omdat het de totale financieringsbehoefte verlaagt (verhoogt).

Veranderingen in de financieringsbehoefte worden primair opgevangen door het beroep op de geldmarkt te wijzigen. Flexibiliteit op de kapitaalmarkt is mogelijk binnen de bandbreedte van €30 – €35 mld.

Financiering 2017

Actuele

raming (€ mld)     

Vorige

raming (€ mld)

Uitgifte van DSL’s

30 – 35

30 – 35

Geldmarktstand ultimo 2017 (excl. onderpand in contanten)

21,8 – 26,8

23,7 – 28,7

Totale financiering

56,8

58,7

De volgende actualisatie van de financieringsbehoefte vindt plaats in september, na de publicatie van de Miljoenennota 2018. 

Surfers in Scheveningen
Beeld: ©Nationale Beeldbank / Outlook 2017
Surfers in Scheveningen