Kwartaalbericht en uitgiftekalender derde kwartaal 2017

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het derde kwartaal van 2017 bekendgemaakt. In het kwartaalbericht worden de stand van zaken ten aanzien van de economie, de overheidsfinanciën en de actuele financieringsbehoefte behandeld. Verder wordt de intentie aangekondigd om op termijn direct lid te worden van Eurex CCP. Tot slot worden de DSL- en DTC-uitgiftekalenders gepresenteerd, die hieronder zijn weergegeven. 

In het derde kwartaal zijn twee tap-veilingen gepland van Dutch State Loans (DSL’s). Om te beginnen zal op 11 juli de off-the-run DSL 2047 heropend worden, gevolgd door de heropening van de 10-jaars DSL op 12 september. Tot slot staat in september / oktober een DDA gepland voor de lancering van de nieuwe 7-jaars DSL. De details voor deze veiling volgen te zijner tijd.

Indicatieve DSL-uitgiftekalender derde kwartaal 2017

Maand

Veilingdatum

Details

Doelvolume

(€ mld)

Juli

11

Heropening DSL 15 januari 2047

0,75 – 1,25

September

12

Heropening DSL 15 juli 2027

2 – 3

September / Oktober

De specifieke datum voor de DDA wordt te zijner tijd aangekondigd

Nieuwe 7-jaars DSL 2024

Het doelvolume van de DDA wordt te zijner tijd aangekondigd

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling.

In het derde kwartaal zijn de reguliere zes veilingdata van Dutch Treasury Certificates (DTC’s) gepland. In reactie op verzoeken vanuit de markt en vanwege een afnemende financieringsbehoefte is besloten het december DTC-programma te laten vervallen. Hierdoor kan de uitgifte en daarmee de liquiditeit van de overige DTC-programma’s worden bevorderd. Het kwartaal begint met de uitgifte van het nieuwe januari 2018 DTC-programma, dat zal worden heropend in augustus en vervolgens in het vierde kwartaal.

Indicatieve DTC-uitgiftekalender derde kwartaal 2017

Veilingdatum

Stortingsdatum

3-maands

programma

6-maands

programma

3-7-2017

5-7-2017

 

31-1-2018

17-7-2017

19-7-2017

29-9-2017

 

7-8-2017

9-8-2017

 

31-1-2018

21-8-2017

23-8-2017

31-10-2017

 

4-9-2017

6-9-2017

 

28-2-2018

18-9-2017

20-9-2017

30-11-2017

28-2-2018

Noot: gearceerde vakken zijn nieuwe programma's; de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling.

Regelbare stuw bij Zwolle
Beeld: ©Nationale Beeldbank / Outlook 2017
Regelbare stuw bij Zwolle