Kwartaalbericht en uitgiftekalender vierde kwartaal 2017

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het vierde kwartaal van 2017 bekendgemaakt.

Het kwartaalbericht geeft informatie over de lancering van een nieuwe 7-jaars obligatie. Het komt ook met een update van de financieringsbehoefte voor 2017, presenteert de uitgiftekalenders voor het vierde kwartaal van 2017 en komt met een eerste schatting van de financieringsbehoefte voor 2018. Voorts gaat het in op de meest recente economische en budgettaire vooruitzichten voor Nederland en maakt het de datum voor de presentatie van de Outlook 2018 bekend.

In het vierde kwartaal staan twee DSL veilingen gepland. Op woensdag 11 oktober wordt er een Dutch Direct Auction (DDA) gehouden voor de lancering van een nieuwe 7-jaars lening. Vervolgens zal op dinsdag 14 november de 10-jaars lening een laatste keer heropend worden, door middel van een tapveiling, om de uitstaande stand naar minimaal € 15 mld. te brengen.

DSL-uitgiftekalender vierde kwartaal 2017

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

11 oktober

DDA DSL 15 januari 2024

5 – 7

14 november

Heropening DSL 0,75% 15 juli 2027

2 – 3

In het vierde kwartaal staan zes veilingen van Dutch Treasury Certificates (DTC’s) gepland. De kalender kent het gebruikelijke schema, namelijk de lancering van een nieuw 6-maands programma op de eerste maandag van de maand en een heropening van datzelfde programma op de derde maandag van de maand tezamen met de heropening van een 3-maands programma. Een uitzondering is de tweede veilingdatum in oktober. Deze omvat geen 3-maands programma aangezien vorig kwartaal is besloten geen december 2017 DTC-lijn uit te geven. Nog een uitzondering betreft de laatste DTC-veilingdatum in december, die op de tweede in plaats van de derde maandag van de maand is.

DTC-uitgiftekalender vierde kwartaal 2017

Veilingdatum

Stortingsdatum

3-maands programma

6-maands programma

2 oktober

4 oktober

 

29 maart 2018

16 oktober

18 oktober

 

29 maart 2018

6 november

8 november

 

30 april 2018

20 november

22 november

31 januari 2018

30 april 2018

4 december

6 december

 

31 mei 2018

11 december

13 december

28 februari 2018

31 mei 2018