0% coupon voor nieuwe 7-jaars staatslening

De coupon voor de nieuwe 7-jaars lening van de Nederlandse Staat is vandaag vastgesteld op 0%. Het Agentschap lanceert de nieuwe lening op woensdag 11 oktober via een veiling volgens de Dutch Direct Auction (DDA) methode. De lening lost op 15 januari 2024 af.

Het Agentschap beoogt met de DDA een volume van € 5 tot € 7 miljard uit te geven. Binnen een jaar na de DDA zal het uitstaand volume van de lening, via verschillende heropeningen, naar minimaal € 15 miljard gebracht worden. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

De kenmerken van de lening zijn:

Afloopdatum

15 januari 2024

Coupon

Jaarlijks 0%

Uitgiftevolume

€ 5 - € 7 miljard

Referentielening

DBR 1,75% 15 februari 2024

Initiële ‘spread guidance’       

Aankondiging op dinsdag 10 oktober 2017

Veilingdatum

Woensdag 11 oktober 2017, aanvang 10:00 uur

Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers naar keuze.

Het orderboek opent om 10:00 uur en sluit uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk, maar niet later dan 9:00 uur de volgende dag, bekendgemaakt. De prijs van de lening wordt op zijn vroegst een half uur na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de dag na de DDA vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs bekend te maken op de veilingdag zelf. Storting is 2 dagen na de dag waarop de prijs is vastgesteld.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de veiling uit te stellen indien zich onvoorziene marktomstandigheden voordoen.

Meer informatie is te vinden in de DDA beleggerspresentatie en de DDA-regels. Deze publicaties zijn beschikbaar op de website van het Agentschap (https://www.dsta.nl/onderwerpen/dutch-direct-auction).