Voorlopige initiële spread guidance voor nieuwe 7-jaars staatslening +10,5 tot +13,5 basispunten

Morgen, 11 oktober 2017, lanceert het Agentschap een nieuwe 7-jaars staatslening, de 0% DSL 15 januari 2024, door middel van een Dutch Direct Auction (DDA). De voorlopige initiële spread guidance is vandaag vastgesteld op +10,5 tot +13,5 basispunten t.o.v. de referentielening.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de spread guidance voor de opening van het orderboek aan te passen indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven. Ook kan de spread guidance gedurende de veiling worden aangepast. Deze zal uiterlijk morgen om 15:00 uur definitief gemaakt worden.

De kenmerken van de lening zijn:

Afloopdatum

15 januari 2024

Coupon

Jaarlijks 0%

Uitgiftevolume

€ 5 - € 7 miljard

Referentielening

DBR 1,75% 15 februari 2024

Initiële ‘spread guidance’       

+10,5 tot +13,5 basispunten

Veilingdatum

Woensdag 11 oktober 2017, aanvang om 10:00 uur

Allocatie

Zo snel mogelijk na sluiting van het orderboek; uiterlijk donderdag 12 oktober 2017 om 09:00 uur

Pricing window

Vanaf 30 minuten na allocatie; uiterlijk donderdag 12 oktober 2017 om 12:00 uur

Het doelvolume voor deze veiling bedraagt € 5 tot € 7 miljard. Het Agentschap heeft zich gecommitteerd om binnen een jaar na de DDA, via verschillende heropeningen van de lening, een uitstaand volume van minimaal € 15 miljard te realiseren. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat aan de Primary Dealers.

Het orderboek opent morgen om 10:00 uur en sluit om uiterlijk 17:00 uur. De allocatie en de cut-off spread worden na sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar uiterlijk om 09:00 uur de volgende dag. De toewijzing vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte regels, zodat er sprake is van een volledig transparant veilingproces. De DDA is een uniforme prijsveiling. De prijs van de lening wordt op zijn vroegst een half uur na allocatie en niet later dan 12:00 uur de dag na de DDA vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs vast te stellen op de veilingdag zelf. Storting vindt plaats twee dagen na de dag waarop de prijs wordt vastgesteld.

De DDA regels zijn beschikbaar op de website (www.dsta.nl) en op Bloomberg (DDA <GO>).