Publicatie Outlook 2018 en uitgiftekalender eerste kwartaal 2018

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook 2018 gepubliceerd. Centraal in deze Outlook staat het financieringsplan voor volgend jaar.

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook 2018 gepubliceerd. Centraal in deze Outlook staat het financieringsplan voor volgend jaar.

Op dit moment bedraagt de verwachte financieringsbehoefte voor 2018 € 53,5 mld. Deze bestaat uit aflossingen op de kapitaalmarkt, de verwachte geldmarktstand eind 2017 en het in de begroting verwachte kassaldo voor 2018.

Financieringsbehoefte voor 2018 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen in 2018

38,5

Uitstaande geldmarktinstrumenten eind 2017

18,6

Verwacht kassaldo 2018 (-=surplus)

-3,6

Totaal

53,5

In 2018 is het Agentschap van plan om tussen de € 23 mld. en € 29 mld. te financieren op de kapitaalmarkt. Gegeven de huidige inschatting van de financieringsbehoefte zal de uitstaande stand van de geldmarkt eind 2018 uitkomen tussen de € 24,5 mld. en € 30,5 mld. De geldmarkt fungeert als primaire buffer voor wijzigingen in de financieringsbehoefte, waarbij de bandbreedte op de kapitaalmarkt voorziet in extra flexibiliteit.

Invulling financieringsbehoefte 2018 (€ mld.)

Kapitaalmarkt

23 - 29

Geldmarkt einde 2018

24,5 – 30,5

Totaal

53,5

Als gevolg van de gezonde overheidsfinanciën heeft het Agentschap te maken met een structureel lagere financieringsbehoefte dan voorheen. Daarom heeft het Agentschap besloten om het minimale benchmarkvolume van nieuwe Dutch State Loans (DSL’s) enigszins te verlagen. Voor nieuw uit te geven DSL’s met een looptijd tot en met 10 jaar zal het minimaal uitstaande volume € 12 mld.  bedragen binnen 12 maanden na de lancering van de lening. Als de financieringsbehoefte het toe laat, houdt het Agentschap de mogelijkheid om het volume verder te verhogen naar € 15 mld. Voor looptijden langer dan 10 jaar blijft het Agentschap gecommitteerd aan het minimaal benchmarkvolume van € 10 mld. Voor de in 2017 uitgegeven DSL 15 januari 2024 blijft het minimaal uitstaande volume € 15 mld., zoals aangekondigd in de Outlook 2017.

De financiering op de kapitaalmarkt wordt ingevuld met de uitgifte van een nieuwe 10-jaars DSL voor minimaal € 12 mld. Daarnaast wordt de vorig jaar gelanceerde DSL 15 januari 2024 heropend zodat een minimum uitstaand volume van € 15 mld. wordt bereikt. Ten slotte zal het Agentschap in 2018 voor € 2 mld. tot € 5 mld. uitgeven aan langlopende DSL’s. Dit zal gebeuren door een nieuwe lange lening (in het 15- tot 30-jaar segment) of heropening van langlopende off-the-run DSL’s.

Kapitaalmarktuitgifte in 2018

Indicatieve bedragen (€ mld.)

Nieuwe 10-jaars DSL (2028)

12 - 15

On-the-run 0% DSL 15 januari 2024

9

Langlopende DSL’s

2 - 5

Totaal

23 - 29

* Dit kan een nieuwe lange lening zijn (in het 15- tot 30-jaar segment) of heropening van langlopende off-the-run DSL’s.

Zoals gebruikelijk worden de financieringsbehoefte en het financieringsplan gedurende het jaar geactualiseerd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt. De eerste actualisatie zal op 3 januari 2018 bekend worden gemaakt. Meer informatie is beschikbaar in de Outlook 2018.

Uitgiftekalender eerste kwartaal 2018

Het Agentschap heeft vandaag ook de uitgiftekalender van DSL’s en DTC’s voor het eerste kwartaal van 2018 bekendgemaakt.

Het Agentschap zal de kapitaalmarktuitgifte in 2018 beginnen met de heropening van de DSL 15 januari 2024. In februari of maart zal de nieuwe 10-jaarslening gelanceerd worden via een Dutch Direct Auction (DDA). De precieze datum voor de DDA en de details van de lening zullen later bekend gemaakt worden.

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

9 januari

Heropening DSL 15 januari 2024

1,5 – 2,5

Februari/maart*

DDA: Nieuwe 10-jaars lening: DSL 15 juli 2028

Wordt t.z.t. bekend gemaakt

* De datum en het doelvolume van de DDA wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

De DTC-kalender volgt het gebruikelijke patroon van veilingen op de eerste en derde maandag van de maand. Net als in 2017 wordt op de eerste maandag alleen een 6-maands DTC-programma uitgegeven en op de derde maandag zowel een 3-maands als een 6-maands DTC-programma.

Veilingdatum

Stortingsdatum

3-maands programma

6-maands programma

8 januari*

10 januari

29 juni 2018

15 januari

17 januari

29 maart 2018

29 juni 2018

5 februari

7 februari

31 juli 2018

19 februari

21 februari

30 april 2018

31 juli 2018

5 maart

7 maart

31 augustus 2018

19 maart

21 maart

31 mei 2018

31 augustus 2018

* Tweede in plaats van eerste maandag van de maand in verband met Nieuwjaarsdag

Noot: gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s; de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).