De Nederlandse Staat heropent DSL 2024 en actualiseert financieringsbehoefte 2018

Op dinsdag 9 januari 2018 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 januari 2024’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 januari 2024

Coupon

0%

Uitgiftedatum

9 januari 2018

Stortingsdatum

11 januari 2018

Doelvolume

€ 1,50 tot € 2,50 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 6.572.277.000

Eerste uitgifte van deze lening

11 oktober 2017

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2018

Op 15 december 2017 heeft het Agentschap de Outlook 2018 gepubliceerd. De financieringsbehoefte voor 2018 werd toen geraamd op € 53,5 miljard. Op basis van eindejaarcijfers van 2017 wordt de financieringsbehoefte voor 2018 nu geraamd op € 50,5 miljard. De nieuwe raming voor 2018 is lager dan die in de Outlook. Dit wordt veroorzaakt door een verbetering van de kaspositie aan het einde van 2017 waardoor de geldmarktstand ultimo 2017 lager is uitgekomen dan eerder voorzien.

Zoals aangegeven in de Outlook 2018 wordt tussen de € 23 en € 29 miljard van de financieringsbehoefte in 2018 gedekt via de uitgifte van staatsleningen op de kapitaalmarkt. De resterende financieringsbehoefte zal worden aangetrokken op de geldmarkt.

Financieringsbehoefte 2018

(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2018

38,4

Geldmarkt eind 2017 (exclusief onderpand in contanten)   

15,7

Kasoverschot 2018

-3,6

Totaal

50,5

Financieringsberoep 2018

(€ mld.)

Kapitaalmarkt

23-29

Geldmarkt eind 2018 (exclusief onderpand in contanten)   

21,5-27,5

Totaal

50,5