0,75% coupon voor nieuwe 10-jaars staatslening

De coupon voor de nieuwe 10-jaars benchmarklening van de Nederlandse Staat is vandaag vastgesteld op 0,75%.

Het Agentschap lanceert de nieuwe lening op dinsdag 13 maart via een veiling volgens de Dutch Direct Auction (DDA) methode. Deze lening lost op 15 juli 2028 af. Het Agentschap beoogt met de DDA een volume van € 4 tot 6 miljard uit te geven. Het Agentschap heeft zich gecommitteerd om voor het einde van 2018, via verschillende heropeningen van de lening, een uitstaand volume van minimaal € 12 miljard te realiseren. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PDs).
 
De kenmerken van deze lening zijn:

Afloopdatum

15 juli 2028

Coupon

Jaarlijks 0,75% vanaf 2018 (korte eerste coupon)

Uitgiftevolume

€ 4 - 6 miljard

Referentielening

DBR 0,50% 15 februari 2028

Initiële ‘spread guidance’       

Aankondiging op maandag 12 maart 2018

Veilingdatum

Dinsdag 13 maart 2018, aanvang 10:00 uur

Totale beloning PDs

€ 6,5 miljoen (incl. advieskosten)

Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere PDs van hun keuze.
 
Het orderboek opent om 10:00 uur en sluit uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk, maar niet later dan 9:00 uur de volgende dag, bekend gemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst een half uur na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de dag na de DDA vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs bekend te maken op de veilingdag zelf. Storting is 2 dagen na de dag waarop de prijs wordt vastgesteld.
 
Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de veiling uit te stellen indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Meer informatie is te vinden in de beleggerspresentatie. Deze publicatie is in het Engels en is beschikbaar op deze website.