Kwartaalbericht en uitgiftekalender tweede kwartaal 2018

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2018 bekendgemaakt.

Het kwartaalbericht geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse economie, de overheidsfinanciën en de financiering van de staatsschuld. Ook omvat het de DSL- en DTC-uitgiftekalenders die hieronder zijn weergegeven.

In het tweede kwartaal staan drie tap-veilingen gepland van Dutch State Loans (DSL’s). Het kwartaal zal beginnen en eindigen met de heropening van de DSL 15 januari 2024 die in 2017 werd gelanceerd. De 10-jaars benchmark DSL zal één keer heropend worden, op 8 mei. Doelvolumes zijn in onderstaande tabel weergegeven.

DSL-uitgiftekalender tweede kwartaal 2018

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

10 april

Heropening DSL 0% 15 januari 2024

1,5 – 2,5

8 mei

Heropening DSL 0,75% 15 juli 2028

1,5 – 2,5

12 juni

Heropening DSL 0% 15 januari 2024

1,5 – 2,5

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

In het tweede kwartaal staan zes veilingen van Dutch Treasury Certificates (DTC’s) gepland. Vanwege TARGET feestdagen zullen twee DTC veilingen gehouden worden op een dinsdag in plaats van de gebruikelijke maandag. Verder kent de kalender het gebruikelijke schema, namelijk de lancering van een nieuw 6-maands programma op de eerste DTC-veilingdag van de maand en een heropening van datzelfde programma op de tweede DTC-veilingdag van de maand tezamen met de heropening van een 3-maands programma. Het september DTC-programma zal aflopen op de een-na-laatste in plaats van de laatste handelsdag van de maand om beter tegemoet te komen aan de vraag van investeerders aan het einde van het kwartaal. Dit betekent dat het september DTC-programma afloopt op 27 in plaats van 28 september.

DTC-uitgiftekalender tweede kwartaal 2018

Veilingdatum

Stortingsdatum

3-maands programma

6-maands programma

3 april*

5 april

27 september 2018

16 april

18 april

29 juni 2018

27 september 2018

7 mei

9 mei

31 oktober 2018

22 mei*

24 mei

31 juli 2018

31 oktober 2018

4 juni

6 juni

30 november 2018

18 juni

20 juni

31 augustus 2018

30 november 2018

*Dinsdag in plaats van de reguliere maandag vanwege (TARGET) feestdagen.

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5, of t-6 als de veiling plaatsvindt op dinsdag).