De Nederlandse Staat actualiseert de financieringsbehoefte voor 2018

Naar aanleiding van de publicatie van de Voorjaarsnota door de minister van Financiën op 28 mei 2018, is de financieringsbehoefte voor 2018 geactualiseerd.

De financieringsbehoefte voor 2018 wordt nu geraamd op € 52,1 mld. De verbetering in het verwachte kassaldo doet de financieringsbehoefte dalen. Echter, door het terugkopen van DSL’s die aflopen in 2019 en 2020 en door een afname van het onderpand in contanten stijgt de financieringsbehoefte per saldo met € 1,6 mld ten opzichte van de vorige raming uit januari.

Financieringsbehoefte 2018

Actuele

raming (€ mld)

Vorige raming (€ mld)

Aflossingen kapitaalmarkt

38,4

38,4

Geldmarkt ultimo 2017

15,7

15,7

Verandering in het onderpand in contanten (jan – april)*

1,9

0,0

Kasoverschot**

-4,8

-3,6

Terugkoop DSL’s 2019 en DSL’s 2020 (jan – april)

0,9

0,0

Totale financieringsbehoefte

52,1

50,5

*een afname (toename ) van het onderpand wordt weergegeven als een positief (negatief) getal omdat het de financieringsbehoefte verhoogt (verlaagt).

** een kasoverschot (tekort) wordt weergegeven als een negatief (positief) getal omdat het de totale financieringsbehoefte verlaagt (verhoogt).

Veranderingen in de financieringsbehoefte worden primair opgevangen door het beroep op de geldmarkt te wijzigen. Flexibiliteit op de kapitaalmarkt is mogelijk binnen de bandbreedte van €23 – 29 mld.

Financiering 2018

Actuele

raming (€ mld)

Vorige raming (€ mld)

Uitgifte van DSL’s

23 – 29

23 – 29

Geldmarktstand ultimo 2018 (excl. onderpand in contanten)

23,1 – 29,1

21,5 – 27,5

Totale financiering

52,1

50,5

De volgende actualisatie van de financieringsbehoefte vindt plaats in september, na publicatie van de Miljoenennota 2019. De uitgiftekalender voor het derde kwartaal wordt bekendgemaakt op 22 juni.