Kwartaalbericht en uitgiftekalender derde kwartaal 2018

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het derde kwartaal van 2018 bekendgemaakt.

Het kwartaalbericht geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse economie, de overheidsfinanciën en de financiering van de staatsschuld. Ook omvat het de DSL- en DTC-uitgiftekalenders, zoals hieronder weergegeven.

In het derde kwartaal staan drie tapveilingen gepland van Dutch State Loans (DSL’s). Het kwartaal begint met de heropening 0,75% DSL 15 juli 2028 op 10 juli. In augustus zijn er geen tapveilingen van DSL’s. In september zullen twee tapveilingen van DSL’s plaatsvinden. Een off-the-run (OTR) DSL met een lange looptijd wordt geveild op 11 september. De exacte looptijd van deze tapveiling wordt bekendgemaakt op 5 september – de woensdag voor de veiling – na overleg met marktpartijen. Daarnaast wordt de 0% DSL 15 januari 2024 nog een laatste keer heropend op 25 september om het doelvolume van € 15 miljard te bereiken.

Er is gekozen voor OTR-uitgiftes om te voldoen aan de commitment van het Agentschap om € 2 - 5 miljard op het lange eind van de curve uit geven, zoals gepubliceerd in de Outlook 2018. De uitgifte van een nieuwe DSL met een lange looptijd wordt niet voorzien voor 2018, maar is waarschijnlijk voor 2019.

DSL-uitgiftekalender derde kwartaal 2018

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

10 juli

Heropening 0,75% DSL 15 juli 2028

1,5 – 2,5

11 september

Heropening lange OTR DSL*

0,75 – 1,25

25 september

Heropening 0% DSL 15 januari 2024

1,5 – 2,5

*Looptijd wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

Noot: veilingdetails worden gepubliceerd op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

Het derde kwartaal heeft de reguliere Dutch Treasury Certificates (DTC’s) veiling data. In navolging van de strategie in 2017, zal het Agentschap in december geen DTC-programma starten. Dit maakt het mogelijk uitgiftes te concentreren op de overgebleven DTC-programma’s. Het kwartaal start met de uitgifte van het januari 2019 DTC-programma, wat dit effectief gezien tot een 7-maands programma maakt.

DTC-uitgiftekalender derde kwartaal 2018

Veilingdatum

Stortingsdatum

3-maands programma

6-maands programma

2 juli

4 juli

31 januari 2019

16 juli

18 juli

30 september 2018

6 August

8 August

31 januari 2018

20 August

22 augustus

31 oktober 2018

3 september

5 september

28 februari 2019

17 september

19 september

30 november 2018

28 februari 2019

Noot: gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s; de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).