Publicatie Outlook 2019 en uitgiftekalender eerste kwartaal 2019

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook 2019 gepubliceerd. Centraal in deze Outlook staat het financieringsplan voor volgend jaar.

Op dit moment bedraagt de verwachte financieringsbehoefte voor 2019 € 43,3 mld. Deze bestaat uit aflossingen op de kapitaalmarkt, de verwachte geldmarktstand eind 2018 en het in de Rijksbegroting verwachte kassaldo voor 2019.

Financieringsbehoefte voor 2019 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen in 2019

29,6

Uitstaande geldmarktinstrumenten eind 2018

20,9

Verwacht kassaldo 2019 (-=surplus)

-7,2

Totaal

43,3

Het Agentschap heeft de intentie om het beroep op de kapitaal- en geldmarkt in 2019 in beginsel evenredig te verdelen om zo de liquiditeit in beide markten zoveel mogelijk te waarborgen. Het Agentschap is van plan om tussen de € 19 mld. en € 23 mld. te financieren op de kapitaalmarkt. De huidige inschatting van de uitstaande stand van de geldmarkt eind 2019 kent daarom ook een bandbreedte van € 19 mld. tot € 23 mld. Als de financieringsbehoefte uiteindelijk significant lager (hoger) uitvalt dan nu wordt geschat, dan zal de uitstaande stand van de geldmarkt eind 2019 lager (hoger) uitkomen dan de nu gecommuniceerde bandbreedte.

Invulling financieringsbehoefte 2019 (€ mld.)

Kapitaalmarkt

19 – 23

Geldmarkt einde 2019

19 – 23

Totaal

43,3

De financiering op de kapitaalmarkt wordt ingevuld met de uitgifte van een nieuwe 10-jaars Dutch State Loan (DSL) - de DSL 15 juli 2029 - voor ongeveer € 12 mld. Deze DSL zal door middel van een Dutch Direct Auction (DDA) gelanceerd worden. Zoals aangekondigd door de Minister van Financiën op 31 oktober jl. zal het Agentschap ook een groene staatsobligatie uitgeven in 2019. Deze groene DSL zal worden uitgegeven door middel van een DDA op het lange eind van de rentecurve met een looptijd van minimaal 15 jaar. Het Agentschap is van plan ongeveer tussen de € 4 mld. en € 6 mld. uit te geven in de groene DSL in 2019. Na de initiële uitgifte van de groene staatsobligatie zal het uitstaande volume binnen enkele jaren worden verhoogd naar ongeveer € 10 mld. zoals gebruikelijk bij DSL’s met langere looptijden. Daarnaast zullen er off-the-run DSL tapveilingen worden gehouden gedurende 2019 voor ongeveer € 3 mld. tot € 5 mld. Hierbij heeft het Agentschap de optie om in alle looptijd buckets off-the-run DSL’s te veilen afhankelijk van de marktomstandigheden en de vraag van investeerders en ongeacht het reeds uitstaande volume.

Kapitaalmarktuitgifte in 2019

Indicatieve bedragen (€ mld.)

Nieuwe 10-jaars DSL (2029)

≈ 12

Green bond (≥ 15 jaar)

≈ 4 – 6

Heropening off-the-run DSL’s

≈ 3 – 5

Totaal

19 - 23

Zoals gebruikelijk worden de financieringsbehoefte en het financieringsplan gedurende het jaar geactualiseerd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt. De eerste actualisatie zal begin januari bekend worden gemaakt. Meer informatie is beschikbaar in de Outlook 2019.

Green bond

Met de lancering van een groene staatsobligatie (green bond), die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 plaatsvindt, wordt beoogd institutionele investeerders met een groene focus te bereiken. Hiertoe behoren onder andere Nederlandse pensioenfondsen en investeerders die ook in groene obligaties van andere Europese landen hebben geïnvesteerd. De opbrengsten van de groene obligatie die aan groene uitgaven kunnen worden toegeschreven zijn gerelateerd aan hernieuwbare energie, energie efficiëntie, schoon transport en aanpassing aan klimaatverandering.

Uitgiftekalender eerste kwartaal 2019

Het Agentschap heeft vandaag ook de uitgiftekalender van DSL’s en Dutch Treasury Certificates (DTC’s) voor het eerste kwartaal van 2019 bekendgemaakt. De kapitaalmarktuitgifte in 2019 begint met de heropening van een off-the-run DSL met een looptijd van 3-7 jaar en een doelvolume tussen € 1,25 mld. en € 1,75 mld. In februari of maart zal de nieuwe 10-jaarslening gelanceerd worden via een Dutch Direct Auction (DDA). De precieze datum voor de DDA en de details van de lening zullen later bekend gemaakt worden.

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

8 januari

Heropening off-the-run DSL met een looptijd van 3-7 jaar

1,25 – 1,75

februari/maart*

Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2029

Wordt t.z.t. bekend gemaakt

*De datum en het doelvolume van de DDA wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

De DTC-kalender volgt het gebruikelijke patroon van veilingen op de eerste en derde maandag van de maand. Net als in 2017 en 2018 wordt op de eerste maandag alleen een langer lopend programma uitgegeven en op de derde maandag zowel een korter- als langer lopend programma.

Veilingdatum

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

7 januari

9 januari

27 juni 2019

21 januari

23 januari

29 maart 2019

27 juni 2019

4 februari

6 februari

31 juli 2019

18 februari

20 februari

30 april 2019

31 juli 2019

4 maart

6 maart

30 augustus 2019

18 maart

20 maart

31 mei 2019

30 augustus 2019

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).