De Nederlandse Staat heropent DSL 2023 en actualiseert financieringsbehoefte 2019

Op dinsdag 8 januari 2019 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 juli 2023

Coupon

1,75%

Uitgiftedatum

8 januari 2019

Stortingsdatum

10 januari 2019

Doelvolume

€ 1,25 tot € 1,75 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 15.825.963.000

Eerste uitgifte van deze lening

19 maart 2013

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2019

Op 14 december 2018 heeft het Agentschap de Outlook 2019 gepubliceerd. De financieringsbehoefte voor 2019 werd toen geraamd op € 43,3 miljard. Op basis van eindejaarcijfers van 2018 wordt de financieringsbehoefte voor 2019 nu geraamd op € 42,6 miljard. De nieuwe raming voor 2019 is iets lager dan die in de Outlook. Dit wordt veroorzaakt door een verbetering van de kaspositie aan het einde van 2018 waardoor de geldmarktstand ultimo 2018 lager is uitgekomen dan eerder voorzien.

Zoals aangegeven in de Outlook 2019 wordt tussen de € 19 en € 23 miljard van de financieringsbehoefte in 2019 gedekt via de uitgifte van staatsleningen op de kapitaalmarkt. De resterende financieringsbehoefte zal worden aangetrokken op de geldmarkt.

Financieringsbehoefte 2019

(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2019

29,6

Geldmarkt eind 2018 (exclusief onderpand in contanten)   

20,2

Kasoverschot 2019

-7,2

Totaal

42,6

Financieringsberoep 2019

(€ mld.)

Kapitaalmarkt

19-23

Geldmarkt eind 2019 (exclusief onderpand in contanten)   

19-23

Totaal

42,6