Kwartaalbericht en uitgiftekalender tweede kwartaal 2019

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2019 bekendgemaakt.

Het kwartaalbericht geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse economie, de overheidsfinanciën en de financiering van de staatsschuld. Daarnaast omvat het de DSL- en DTC-uitgiftekalenders die hieronder zijn weergegeven.

In het tweede kwartaal staat een tapveiling gepland van Dutch State Loans (DSL’s). Op 16 april zal de DSL 15 juli 2029 heropend worden. In mei staat een DDA gepland voor de lancering van de nieuwe groene obligatie. De details voor deze veiling zullen op 8 april – Green Bond Annoucement Day worden gepubliceerd. Doelvolumes zijn in onderstaande tabel weergegeven.

DSL-uitgiftekalender tweede kwartaal 2019

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

16 april

Heropening DSL 0,25% 15 juli 2029

1 – 2

mei

Groene obligatie (looptijd ≥ 15 jaar)

4 - 6

Noot: de tap veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

In het tweede kwartaal staan zes veilingen van Dutch Treasury Certificates (DTC’s) gepland. Verder kent de kalender het gebruikelijke schema, namelijk de lancering van een nieuw 6-maands programma op de eerste DTC-veilingdag van de maand en een heropening van datzelfde programma op de tweede DTC-veilingdag van de maand tezamen met de heropening van een 3-maands programma.

DTC-uitgiftekalender tweede kwartaal 2019

Veilingdatum

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

1 april

3 april

30 september 2019

15 april

17 april

27 juni 2019

30 september 2019

6 mei

8 mei

31 oktober 2019

20 mei

22 mei

31 juli 2019

31 oktober 2019

3 juni

5 juni

29 november 2019

17 juni

19 juni

30 augustus 2019

29 november 2019