Uitgifte 20-jaars groene staatsobligatie op 21 mei 2019

Op 21 mei 2019 geeft de Nederlandse Staat zijn groene obligatie uit. Het Agentschap van de Generale Thesaurie heeft dit vandaag bekend gemaakt, samen met de details rondom de uitgifte. De groene obligatie heeft een looptijd van 20 jaar en is gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative. Daarnaast wordt Nederland het eerste land met een triple-A-rating dat een groene staatsobligatie uitgeeft. Nederland beoogt met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen.

Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt toegerekend aan groene ofwel klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. Het Green Bond Framework voor de Nederlandse groene obligatie is vanaf vandaag beschikbaar tezamen met de andere bijzonderheden over deze obligatie. Dit Framework beschrijft aan welke categorieën uitgaven en investeringen de opbrengsten van de groene obligatie worden toegerekend. Het gaat om duurzame energie (SDE-regeling), energie-efficiëntie (STEP-regeling), duurzaam vervoer (uitgaven en investeringen in spoorinfrastructuur) en klimaatadaptatie (Deltafonds). De in aanmerking komende groene uitgaven kunnen uitgaven omvatten van het begrotingsjaar waarin de groene obligatie wordt uitgegeven, het direct daaraan voorafgaande begrotingsjaar en toekomstige begrotingsjaren. Het Agentschap is voornemens ten minste 50% van de netto-opbrengsten van de uit te geven groene obligatie toe te wijzen aan uitgaven in het begrotingsjaar waarin de groene obligatie wordt uitgegeven of toekomstige begrotingsjaren. Het Agentschap zal rapporteren over de besteding van de opbrengsten van de groene obligatie en de bereikte impact.

Minister Hoekstra van Financiën stelt strikte eisen aan de uitgaven die met de groene obligatie worden gefinancierd. Zo voldoen ze uitsluitend aan concrete klimaatcriteria zoals het substantieel bijdragen aan het terugbrengen van CO2-uitstoot: “Nederland gaat voor een “donkergroene” obligatie. Het certificaat dat we van het Climate Bonds Initiative hebben gekregen is hiervoor het tastbare bewijs. Met de groene obligatie willen we de Nederlandse groene kapitaalmarkt nog eens extra aanjagen.” Zoals gebruikelijk bij een groene obligatie heeft een onafhankelijke deskundige, in dit geval Sustainalytics, de Nederlandse groene obligatie beoordeeld. Sustainalytics heeft geconstateerd dat het Green Bond Framework geloofwaardig en betekenisvol is en in lijn met de kernelementen van de internationale Green Bond Principles.

De veilingdatum, afloopdatum en het doelvolume zijn als volgt:

Veilingdatum

Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 10:00 uur

Afloopdatum lening

15 januari 2040 (korte eerste coupon)

Referentielening

DBR 4,75% 4 juli 2040

Doelvolume

€ 4 - € 6 miljard

Vaststellen uitgifteprijs

Bij voorkeur op de veilingdag zelf,
maar uiterlijk woensdag 22 mei, 12:00 uur

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

Wordt aangekondigd op vrijdag 17 mei 2019

Initiële ‘spread guidance’

Wordt aangekondigd op maandag 20 mei 2019

Indien onvoorziene marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veiling uit te stellen. 

De veiling vindt plaats door middel van een Dutch Direct Auction (DDA). Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers van hun keuze. Het Agentschap wil met deze veiling groene investeerders bereiken. Investeerders die aan bepaalde criteria voldoen kunnen verzoeken als groene investeerder aangemerkt te worden. Groene investeerders zullen in beperkte mate voorrang krijgen bij de allocatie van obligaties.

Het orderboek opent om 10:00 uur en sluit uiterlijk om 17:00 uur. De toewijzing wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs op de veilingdag zelf vast te stellen.

Meer informatie is te vinden op de website https://www.dsta.nl/onderwerpen/groene-obligaties