Publicatie Outlook 2020, uitgiftekalender eerste kwartaal 2020 en adviseurs DDA

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook 2020 gepubliceerd. Centraal in deze Outlook staat het financieringsplan voor volgend jaar.

Op dit moment bedraagt de verwachte financieringsbehoefte voor 2020 € 42,0 mld. Deze bestaat uit aflossingen op de kapitaalmarkt, de verwachte geldmarktstand eind 2019 en het in de Rijksbegroting verwachte kassaldo voor 2020.

Financieringsbehoefte voor 2020 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen in 2020

29,9

Uitstaande geldmarktinstrumenten eind 2019

13,6

Verwacht kassaldo 2020 (-=surplus)

-1,5

Totaal

42,0

Om de liquiditeit over de gehele rentecurve te waarborgen heeft het Agentschap voor 2020 een balans gezocht tussen het beroep op de kapitaalmarkt en de geldmarkt. Het Agentschap is voornemens om tussen de € 21 mld. en € 26 mld. te financieren op de kapitaalmarkt. De uitstaande stand van de geldmarkt eind 2020 wordt geschat op € 16 mld. tot € 18 mld. Als de financieringsbehoefte uiteindelijk significant lager (hoger) uitvalt dan nu wordt geschat, dan zal de uitstaande stand van de geldmarkt eind 2020 lager (hoger) uitkomen dan de nu gecommuniceerde bandbreedte. Ongeacht de uiteindelijke financieringsbehoefte heeft het Agentschap de intentie om een DTC-programma te onderhouden met een minimale grootte van ongeveer € 16 mld. Hierbij heeft het Agentschap de mogelijkheid om overtollige kasreserves bij de centrale bank aan te houden.

Invulling financieringsbehoefte 2020 (€ mld.)

Kapitaalmarkt

21–26

Geldmarkt einde 2020

16–18

Totaal

42,0

De financiering op de kapitaalmarkt wordt ingevuld met de uitgifte van een nieuwe 10-jaars Dutch State Loan (DSL) - de DSL 15 juli 2030 - voor ongeveer € 12 mld. Deze DSL zal door middel van een Dutch Direct Auction (DDA) gelanceerd worden. Het Agentschap zal daarnaast een minimum van ongeveer € 2 mld. uitgeven door middel van minstens twee tapveilingen in de Groene obligatie, die op 21 mei 2019 is gelanceerd met een initiële uitgifte van € 6,0 mld. Ten derde zal het Agentschap een nieuwe DSL uitgeven in het 30-jaars segment. Het Agentschap committeert zich aan een uitgifte in deze nieuwe 30-jaarslening met een minimum van ongeveer € 4 mld. in 2020. Dit wordt gedaan door middel van een DDA en mogelijk een tapveiling. De precieze looptijd van de lening en de datum van de lancering zullen worden besloten na overleg met Primary Dealers. Binnen enkele jaren na de initiële uitgifte zal het uitstaande volume worden verhoogd naar ongeveer € 10 mld., zoals gebruikelijk bij DSL’s met langere looptijden. Tot slot is de invulling van een substantieel deel van het beroep op de kapitaalmarkt, € 3-8 mld., nog niet vastgelegd. Dit biedt het Agentschap meer flexibiliteit om beter op de vraag vanuit de markt in te spelen en zo de liquiditeit over de gehele rentecurve te waarborgen. Hierbij heeft het Agentschap de mogelijkheid om heropeningen door middel van tapveilingen te doen in alle looptijd buckets van off-the-run DSL’s ongeacht het reeds uitstaande volume. Bovendien kan het Agentschap beslissen om meer uit te geven in de nieuwe 10-jaarslening, de Groene obligatie of de nieuwe 30-jaarslening.

Kapitaalmarktuitgifte in 2020

Indicatieve bedragen (€ mld.)

Nieuwe 10-jaarslening (DSL 15 juli 2030)

12

Groene obligatie (DSL 15 januari 2040)

2

Nieuwe 30-jaarslening

4

Nader te bepalen

3-8

Totaal

21-26

Zoals gebruikelijk worden de financieringsbehoefte en het financieringsplan gedurende het jaar geactualiseerd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt. De eerste actualisatie zal begin januari bekend worden gemaakt. Meer informatie is beschikbaar in de Outlook 2020.

Uitgiftekalender eerste kwartaal 2020

Het Agentschap heeft vandaag ook de uitgiftekalender van DSL’s en Dutch Treasury Certificates (DTC’s) voor het eerste kwartaal van 2020 bekendgemaakt. De kapitaalmarktuitgifte in 2020 begint met een heropening van de Groene DSL 15 januari 2040 met een doelvolume tussen de € 0,75 mld. en € 1,25 mld. In februari of maart zal de nieuwe 10-jaarslening gelanceerd worden via een Dutch Direct Auction (DDA). De precieze datum voor de DDA en de details van de lening zullen later bekend gemaakt worden. Afhankelijk van de timing van de DDA van de nieuwe 10-jaarslening zal er mogelijk een heropening van een off-the-run DSL plaatsvinden. Meer details over of en wanneer deze heropening plaatsvindt zullen later aangekondigd worden na consultatie met Primary Dealers.

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld.)

14 januari

Heropening Groene obligatie: DSL 15 januari 2040

0,75 – 1,25

Februari/maart*

Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2030

Wordt t.z.t. bekend gemaakt

Februari/maart**

Mogelijk: heropening off-the-run DSL

* De datum en het doelvolume van de DDA worden te zijner tijd bekend gemaakt.

** Afhankelijk van de timing van de lancering van de 10-jaarslening. De aankondiging van een dergelijke tapveiling zal niet later plaatsvinden dan de woensdag voorafgaand aan de dag van de veiling (t-6).

De DTC-kalender volgt hetzelfde patroon als in voorgaande jaren. Op de eerste maandag wordt alleen een langer lopend DTC-programma uitgegeven en op de derde maandag zowel een korter- als langer lopend programma. Om beter tegemoet te komen aan de vraag van investeerders heeft het Agentschap besloten om nieuwe DTC-programma’s niet op de laatste werkdag af te laten lopen, maar op de een na laatste werkdag van de maand.

Veilingdatum

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

6 januari

8 januari

29 juni 2020

20 januari

22 januari

31 maart 2020

29 juni 2020

3 februari

5 februari

30 juli 2020

17 februari

19 februari

30 april 2020

30 juli 2020

2 maart

4 maart

28 augustus 2020

16 maart

18 maart

29 mei 2020

28 augustus 2020

Noot: gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s; de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).

Adviseurs voor aankomende DDA’s

Het Agentschap heeft Jefferies, Nordea en Rabobank benoemd als adviseurs voor de nieuwe 10-jaarslening. ABN AMRO Bank, Citigroup en Nomura zijn benoemd tot adviseurs van de nieuwe 30-jaarslening. Deze adviseurs zijn voornamelijk geselecteerd op basis van de Primary Dealer ranking 2019.