De Nederlandse Staat heropent Groene obligatie: DSL 15 januari 2040 en actualiseert financieringsbehoefte 2020

Op dinsdag 14 januari 2020 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,50% 15 januari 2040’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 januari 2040

Coupon

0,50%

Uitgiftedatum

14 januari 2020

Stortingsdatum

16 januari 2020

Doelvolume

€ 0,75 tot € 1,25 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 5.985.004.000

Eerste uitgifte van deze lening

21 mei 2019

De opgehaalde middelen van de groene obligatie worden toegerekend aan groene ofwel klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van de Nederlands overheid, zoals beschreven in het Green Bond Framework.

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2020

Op 13 december 2019 heeft het Agentschap de Outlook 2020 gepubliceerd. De financieringsbehoefte voor 2020 werd toen geraamd op € 42,0 miljard. Op basis van eindejaarcijfers van 2019 wordt de financieringsbehoefte voor 2020 nu geraamd op € 42,7 miljard. De nieuwe raming voor 2020 is iets hoger dan die in de Outlook. Dit wordt veroorzaakt door een verandering van de kaspositie aan het einde van 2019 waardoor de geldmarktstand ultimo 2019 hoger is uitgekomen dan eerder voorzien.

Zoals aangegeven in de Outlook 2020 wordt tussen de € 21 en € 26 miljard van de financieringsbehoefte in 2020 gedekt via de uitgifte van staatsleningen op de kapitaalmarkt. De resterende financieringsbehoefte zal worden aangetrokken op de geldmarkt.

Financieringsbehoefte 2020

(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2020

29,9

Geldmarkt eind 2019 (exclusief onderpand in contanten)   

14,3

Kasoverschot 2020

-1,5

Totaal

42,7

Financieringsberoep 2020

(€ mld.)

Kapitaalmarkt

21-26

Geldmarkt eind 2020 (exclusief onderpand in contanten)   

16-18

Totaal

42,7