Aankondiging kwartaalbericht en uitgiftekalender Q3 2020

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het derde kwartaal van 2020 bekendgemaakt.

Het kwartaalbericht geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse economie, de overheidsfinanciën en de financiering van de staatsschuld. Daarnaast omvat dit kwartaalbericht een update van de financieringsbehoefte, een overzicht van de DSL- en DTC-uitgiften in het derde kwartaal en een tussenstand van Primary Dealer prestaties in de eerste helft van het jaar.

Financieringsbehoefte

Op basis van nieuwe begrotingscijfers die vandaag bekend zijn gemaakt door het kabinet wordt de financieringsbehoefte momenteel geschat op € 138,8 mld. In vergelijking met de vorige schatting eind april (€ 135,8 mld. bij Voorjaarsnota) is de financieringsbehoefte iets hoger. Het verschil wordt veroorzaakt door het feit dat bij de vorige raming het EMU-tekort van € 92 mld. werd gebruikt als indicatie van het kastekort, terwijl nu het daadwerkelijk geraamde kastekort van € 95,1 mld. is gebruikt.

Geschatte financieringsbehoefte 2020

€ mld.

Kapitaalmarktaflossingen 2020

29,9

Geldmarkt ultimo 2019 (excl. onderpand in contanten)

14,3

Stijging onderpand in contanten (t/m eind mei)

-0,4

Kastekort

95,1

Inkopen DSL’s (t/m eind mei)

-

Totaal

138,8

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

Veranderingen in de financieringsbehoefte worden grotendeels opgevangen door het beroep op de geldmarkt aan te passen. Voor wat betreft de kapitaalmarkt heeft het Agentschap besloten het minimale gecommitteerde bedrag naar € 40 mld. bij te stellen ten opzichte van de € 35 mld. die in april bekend werd gemaakt. Het is goed mogelijk dat het Agentschap meer zal uitgeven dan dit minimumbedrag afhankelijk van hoe de financieringsbehoefte en marktomstandigheden zich ontwikkelen.

DSL-uitgiftekalender derde kwartaal 2020

In het derde kwartaal staan drie veilingen gepland van Dutch State Loans (DSL’s). De eerste veiling is op dinsdag 14 juli en betreft de heropening van de 7-jaars DSL die eerder dit jaar werd gelanceerd. De andere twee DSL veilingen vinden op 8 september en 22 september plaats. De DSL’s die op deze dagen geveild zullen worden zijn nog onbepaald en zijn afhankelijk van de veilingdatum voor de nieuwe 30-jaarslening. Het tijdsvenster voor de 30-jaarslening is september/oktober.

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld)

14 juli

Heropening 0,00% DSL 15 januari 2027

1.5 – 3.0

8 september

Nieuwe 30-jaars DSL / heropening bestaande DSL

Nader te bepalen

22 september

Nieuwe 30-jaars DSL / heropening bestaande DSL

Nader te bepalen

Noot: Resterende veiling details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

DTC-uitgiftekalender derde kwartaal 2020

In het derde kwartaal zullen elke maandag veilingen voor Dutch Treasury Certificates (DTC’s) worden gehouden, met uitzondering van 31 augustus waarop voor nu geen veiling gepland staat. Het Agentschap spant zich in om een liquide curve te onderhouden voor DTC’s met looptijden t/m 12 maanden. Op de eerste en derde maandag van de maand wordt 3- en 9-maandspapier uitgegeven en op de tweede en vierde maandag van de maand 6- en 12-maandspapier.

Veilingdatum

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

06/07/2020

08/07/2020

29/09/2020

29/04/2021

13/07/2020

15/07/2020

28/01/2021

29/06/2021

20/07/2020

22/07/2020

29/10/2020

29/04/2021

27/07/2020

29/07/2020

28/01/2021

30/07/2021

03/08/2020

05/08/2020

29/10/2020

28/05/2021

10/08/2020

12/08/2020

25/02/2021

30/07/2021

17/08/2020

19/08/2020

27/11/2020

28/05/2021

24/08/2020

26/08/2020

25/02/2021

28/08/2021

07/09/2020

09/09/2020

27/11/2020

29/06/2021

14/09/2020

16/09/2020

30/03/2021

28/08/2021

21/09/2020

23/09/2020

28/01/2021

29/06/2021

28/09/2020

30/09/2020

30/03/2021

29/09/2021

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling. (t-5)