Aankondiging kwartaalbericht en uitgiftekalender Q4 2020

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het vierde kwartaal van 2020 bekendgemaakt.

Het kwartaalbericht geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse economie, de overheidsfinanciën en de financiering van de staatsschuld. Daarnaast omvat dit kwartaalbericht een “save the date” voor het jaarlijkse Outlook evenement van het Agentschap op 11 december.

Financieringsbehoefte

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet de Miljoenennota voor 2021 gepresenteerd. Op basis van deze nieuwste cijfers ten aanzien van de overheidsfinanciën en economie bedraagt de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat nu € 110,7 mld.

Alhoewel nog steeds aanzienlijk, is de financieringsbehoefte nu significant lager dan de vorige schatting eind juni (toen € 138,8 mld.). Dit komt omdat de raming van het kastekort is bijgesteld van € 95,1 mld. eind juni naar € 66,9 mld. nu. Het lagere kastekort komt voort uit het feit dat de krimp van het bbp nu lager is dan eerder voorspeld en dat de budgettaire impact van de corona steunmaatregelen ook lager is dan eerder verwacht.

Geschatte financieringsbehoefte 2020

€ mld.

Kapitaalmarktaflossingen 2020

29,9

Geldmarkt ultimo 2019 (excl. onderpand in contanten)

14,3

Stijging onderpand in contanten (t/m eind augustus)

-0,4

Kastekort

66,9

Inkopen DSL’s (t/m eind augustus)

-

Totaal

110,7

Het Agentschap zal op 11 december in de jaarlijkse Outlook een eerste inschatting geven van de financieringsbehoefte voor 2021. Vanwege de financiële en budgettaire onzekerheden omtrent de coronacrisis, is een dergelijke inschatting nog niet opgenomen in dit kwartaalbericht.

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

De hogere financieringsbehoefte is in de eerste plaats opgevangen door de financiering op de geldmarkt te verhogen. Naarmate het duidelijker werd dat de hogere financieringsbehoefte meer structureel van aard was, is daarnaast ook de financiering op de kapitaalmarkt verhoogd. Het gecommitteerde uitgiftebedrag op de kapitaalmarkt is naar boven toe bijgesteld, van € 21-26 mld. aangekondigd aan het begin van het jaar naar een minimum van € 40 mld. aangekondigd eind juni. Door geleidelijk financiering van de geldmarkt naar de kapitaalmarkt te verschuiven handelt het Agentschap ook in lijn met de renterisicodoelstelling om de gemiddelde looptijd van de portefeuille te verlengen.

Op dit moment verwacht het Agentschap ongeveer €45 mld. uit te geven op de kapitaalmarkt voor heel 2020. Tot nu toe is een nominaal bedrag van € 31,3 mld. opgehaald, ofwel 70% van het verwachte totale uitgiftevolume.

DSL-uitgiftekalender vierde kwartaal 2020

In het vierde kwartaal staan drie veilingen van Dutch State Loans (DSL’s) gepland. De 7-jaarsobligatie die eerder dit jaar was uitgegeven zal op 13 oktober en wederom op 24 november heropend worden. Daarmee wil het Agentschap het uitstaande bedrag van deze obligatie naar ongeveer € 15 mld. brengen binnen 12 maanden na de lancering, zoals eerder gecommuniceerd. Op 10 november zal een bestaande DSL getapt worden, waarvan de looptijd pas bekend wordt gemaakt na consultatie met Primary Dealers. Daarnaast zal op 22 september, voor de start van het vierde kwartaal, een nieuwe 30-jaarsobligatie worden uitgegeven, zoals eerder aangekondigd.

In het geval er onverwachte veranderingen optreden in de financieringsbehoefte behoudt het Agentschap zich het recht voor om een veiling toe te voegen – op de vierde dinsdag in oktober of eerste dinsdag in december – of om een veiling te wijzigen of te schrappen van de DSL-kalender. Indien de DSL-kalender gewijzigd moet worden zal dit tijdig gecommuniceerd worden door middel van een persbericht.

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ mld)

13 oktober

Heropening 0,00% DSL 15 januari 2027

1.5 – 2.5

10 november

Heropening van bestaande DSL

Nader te bepalen

24 november

Heropening 0,00% DSL 15 januari 2027

1-5 – 2.5

Noot: Resterende veiling details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

DTC-uitgiftekalender vierde kwartaal 2020

Vanwege de flinke afname van de financieringsbehoefte ten opzichte van de vorige raming eind juni heeft het Agentschap besloten geen nieuw 12-maands DTC-programma uit te geven in het vierde kwartaal en daarnaast bestaande programma’s om de week te tappen in plaats van elke week. DTC-veilingen zullen daarom, net als in het verleden, weer plaatsvinden op de eerste en derde maandag van de maand.

Om vergelijkbare redenen heeft het Agentschap ook besloten het 12-maands DTC-programma, die op 28 september van het derde kwartaal uitgegeven zou worden, te schrappen van de DTC-kalender. Daarnaast behoudt het Agentschap zich het recht voor om ook voor het vierde kwartaal DTC-programma’s of veilingen toe te voegen of te schrappen indien de omstandigheden veranderen.

Veilingdatum

Stortingsdatum

Programma 1

Programma 2

05/10/2020

07/10/2020

28 januari 2021

29 juli 2021

12/10/2020

14/10/2020

19/10/2020

21/10/2020

29 april 2021

26/10/2020

28/10/2020

02/11/2020

04/11/2020

25 februari 2021

30 augustus 2021

09/11/2020

11/11/2020

16/11/2020

18/11/2020

30 maart 2021

23/11/2020

25/11/2020

30/11/2020

02/12/2020

07/12/2020

09/12/2020

28 mei 2021

14/12/2020

16/12/2020

Noot: bekendmaking van veilingdetails is op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5)