Publicatie Outlook 2021, uitgiftekalender eerste kwartaal en DDA adviseurs

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook voor 2021 bekendgemaakt, inclusief het jaarlijkse financieringsplan.

Financieringsbehoefte

De eerste schatting van de financieringsbehoefte voor 2021 is € 95,6 mld. Deze schatting is met onzekerheid omgeven gezien de ontwikkeling van de coronacrisis. Het Agentschap zal gedurende 2021, zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, updates publiceren van de financieringsbehoefte door middel van kwartaal- en persberichten.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2021 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2021

16,5

Geldmarktstand ultimo 2020 (excl. onderpand in contanten)

41,1

Kastekort 2021*

37,9

Totaal

95,6

*  Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

Noot: Afrondingsverschillen verklaren de resterende € 0,1 mld.

De eerste update van de financieringsbehoefte zal begin januari gecommuniceerd worden op basis van de realisaties van het kassaldo in 2020. Deze beïnvloeden de uiteindelijke netto geldmarktstand ultimo 2020.

Verdeling tussen kapitaal- en geldmarktuitgiften

Het Agentschap streeft ernaar de liquiditeit van leningen over de hele curve te bevorderen door een balans te creëren tussen het beroep op de kapitaal- en geldmarkt. Het Agentschap is in 2020 al begonnen om financiering van de geldmarkt geleidelijk naar de kapitaalmarkt te verschuiven en zal hiermee doorgaan in 2021 en de jaren daarna. Dit zal bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de portefeuille te verlengen richting de 8 jaar in de nabije toekomst.

Op basis van de geschatte financieringsbehoefte van € 95,6 mld., verwacht het Agentschap in 2021 voor een nominaal bedrag van € 50 mld. obligaties (DSL’s) op de kapitaalmarkt uit te geven. Zoals gebruikelijk zullen fluctuaties in de financieringsbehoefte voornamelijk worden opgevangen door het beroep op de geldmarkt. Alleen in het geval dat de financieringsbehoefte significant lager uitpakt dan nu voorspeld, kan het beroep op de kapitaalmarkt ook verlaagd worden. Indien de financieringsbehoefte hoger uitpakt dan € 95,6 mld. dan kan het Agentschap zowel het beroep op de geld- als de kapitaalmarkt verhogen.

Kapitaalmarktuitgiften 2021

Het nominale beroep op de kapitaalmarkt van € 50 mld. voor 2021 zal ingevuld worden door middel van de volgende uitgiften:

  • Lancering van een nieuwe 8-jaarslening, de DSL 15 januari 2029, via het MTS-platform. Voor 2021 verwacht het Agentschap een indicatief bedrag van ongeveer € 10 mld. uit te geven in deze lening.
  • Lancering van een nieuwe benchmark 10-jaarslening, de DSL 15 juli 2031, in februari of maart, via Dutch Direct Auction (DDA). Het uitgiftevolume bedraagt minimaal € 12 mld. in 2021.
  • Lancering van een nieuwe 15-jaars DSL, via DDA; minimale uitgiftevolume van ongeveer € 6 mld. in 2021.
  • In ieder geval nog één heropening (tapveiling) van de DSL 15 januari 2027 die vorig jaar is uitgegeven; doelvolume van € 1,5 – 2,5 mld.
  • Eén tapveiling van de groene DSL 15 januari 2040; doelvolume van € 1,5 – 2,5 mld.
  • Een minimum van twee tapveilingen van de DSL 15 januari 2052, voor een totaal indicatief volume van € 3 mld.
  • DSL-uitgiften van € 15 mld. ‘nader te bepalen’ om in te kunnen spelen op de vraag van de markt en de liquiditeit over de hele curve te kunnen bevorderen.
     

DSL-uitgiften in 2021 (€ mld.)

Indicatief volume

Nieuwe 8-jaars DSL

10

Nieuwe 10-jaars DSL

12

Nieuwe 15-jaars DSL

6

Heropening DSL 2027

2

Heropening groene DSL 2040

2

Heropening DSL 2052

3

Nader te bepalen

15

Totaal

50

DSL-veilingen worden traditioneel gepland op de tweede en vierde dinsdag van de maand. In het eerste kwartaal van 2021 zullen alle veilingmogelijkheden benut worden. Het Agentschap zal als eerst de 30-jaarslening, de DSL 2052, heropenen op 12 januari voor een doelvolume van € 1 mld. tot € 2 mld. Op 26 januari zal vervolgens een tapveiling gehouden worden van een bestaande DSL. De exacte DSL die heropend wordt zal besloten worden in overleg met Primary Dealers en wordt bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling. De nieuwe 10-jaarslening zal in februari of maart uitgegeven worden door middel van een DDA. Afhankelijk van de timing van de 10-jaarslening, zal het Agentschap de andere veilingdata benutten om de DSL 2027 te heropenen, de groene DSL 2040 te heropenen of een andere bestaande obligatie te heropenen.

DSL-uitgiftekalender eerste kwartaal 2021 (€  mld.)

Veilingdatum

Details

Doelvolume

12 januari

Heropening 30-jaarslening: DSL 15 januari 2052

1 – 2

26 januari

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen

Februari/maart*

Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2031

4 – 6

Februari/maart*

Heropening groene 20-jaarslening: DSL 15 januari 2040

1.5 – 2.5

Februari/maart*

Heropening 7-jaarslening: DSL 15 januari 2027

1.5 – 2.5

Februari/maart*

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen

* Afhankelijk van de timing van de lancering van de 10-jaars DSL.

Noot: Resterende veilingdetails zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

Geldmarktuitgiften 2021

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap reguliere gelmarktuitgiften doen door middel van schatkistpapier (DTC’s). De kalender voor 2021 volgt hetzelfde patroon als in voorgaande jaren, waarbij op veilingdata doorgaans zowel een korterlopend- als een langerlopendprogramma uitgegeven wordt. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden. Net als in voorgaande jaren zal er geen DSL-programma aflopend in december worden geveild omdat marktpartijen deze over het algemeen minder aantrekkelijk vinden. Daarnaast zullen DTC-programma’s niet op de laatste werkdag van de maand aflopen, maar op de een-na-laatste dag omdat dit beter aansluit op de vraag van investeerders.


DTC-uitgiftekalender eerste kwartaal 2021

Veilingdatum

Stortingsdatum

Korterlopend programma

Langerlopend programma

4 januari

6 januari

29 april 2021

29 juni 2021

18 januari

20 januari

29 april 2021

29 juni 2021

1 februari

3 februari

28 mei 2021

29 juli 2021

15 februari

17 februari

28 mei 2021

29 juli 2021

1 maart

3 maart

29 juni 2021

30 augustus 2021

15 maart

17 maart

29 juni 2021

30 augustus 2021

Noot: aankondiging van veilingdetails is op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).

Adviseurs voor aankomende DDA’s

Het Agentschap heeft Citi, Nordea en Barclays benoemd als adviseurs voor de DDA van de nieuwe 10-jaarslening. Jefferies, ABN AMRO en Nomura zijn benoemd tot adviseurs van de DDA van de nieuwe 15-jaarslening. De adviseurs zijn geselecteerd op basis van de Primary Dealer ranking van 2020.