De Nederlandse Staat heropent de DSL 2052 en actualiseert de financieringsbehoefte 2021

Op dinsdag 12 januari 2021 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,00% 15 januari 2052’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 januari 2052

Coupon

0,00%

Uitgiftedatum

12 januari 2021

Stortingsdatum

14 januari 2021

Doelvolume

€ 1 tot € 2 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 5.960.724.000

Eerste uitgifte van deze lening

22 september 2020

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2021

Op 11 december 2020 heeft het Agentschap de Outlook 2021 gepubliceerd. De financieringsbehoefte voor 2021 werd toen geraamd op € 95,6 miljard. Op basis van de eindejaarcijfers van 2020 wordt de financieringsbehoefte voor 2021 nu geraamd op € 95,1 miljard. De nieuwe raming voor 2021 is dus iets lager en dit wordt veroorzaakt door een verandering van de kaspositie aan het einde van 2020 waardoor de geldmarktstand ultimo 2020 lager is uitgekomen dan eerder voorzien.

Zoals aangegeven in de Outlook 2021 verwacht het Agentschap een nominaal bedrag van ongeveer € 50 mld. op de kapitaalmarkt uit te geven in 2021. 

Financieringsbehoefte 2021

(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2021

16,5

Geldmarkt eind 2020 (exclusief onderpand in contanten)   

40,7

Kastekort

37,9

Totaal

95,1