De Nederlandse Staat maakt de veilingdatum van een nieuwe 10-jaars benchmarklening bekend, heropent de DSL 0,25% juli 2025 en actualiseert de uitgiftekalender eerste kwartaal 2021

Dit persbericht bevat de veilingdatum voor een nieuwe 10-jaars benchmarklening, de gegevens van de heropening van de DSL 0,25% juli 2025 op 26 januari 2021 en de geactualiseerde uitgifte kalender voor het resterende deel van het eerste kwartaal van 2021 waaronder de heropening van de groene obligatie op 23 februari 2021.

Veiling nieuwe 10-jaars benchmark lening op 9 februari 2021
In de Outlook 2021 heeft het Agentschap aangekondigd een nieuwe 10-jaars benchmarklening te zullen uitgeven. Daarbij werd aangegeven dat de lancering van deze lening zou plaatsvinden in februari of maart 2021.

Vandaag maakt het Agentschap de details voor de lancering van deze lening bekend. De veilingdatum, afloopdatum, referentielening en het doelvolume zijn als volgt:

Veilingdatum

Dinsdag 9 februari 2021, aanvang 10:00 uur CET

Afloopdatum lening

15 juli 2031

Referentielening

DBR 0,00% 15 februari 2031

Doelvolume

€ 4 - € 6 miljard

Vaststellen van de prijs

Bij voorkeur op de veilingdatum zelf, maar uiterlijk op 10 februari 2021, 12:00 uur CET

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

Wordt aangekondigd op vrijdag 5 februari 2021

Initiële ‘spread guidance’

Wordt aangekondigd op maandag 8 februari 2021

Het Agentschap verwacht dat deze veiling via een Dutch Direct Auction (DDA) zal plaatsvinden. Zoals altijd behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veilingmethode te wijzigen dan wel de veiling uit te stellen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van deze veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers van hun keuze.

Het orderboek opent om 10:00 uur en sluit uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs op de veilingdatum zelf bekend te maken. Meer informatie over de DDA veiling methode is te vinden op www.dsta.nl.

Heropening DSL juli 2025 op 26 januari 2021

Op dinsdag 26 januari 2021 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 juli 2025

Coupon

0,25%

Uitgiftedatum

26 januari 2021

Stortingsdatum

28 januari 2021

Doelvolume

€ 2,0 tot € 3,0 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 15.220.159.000

Eerste uitgifte van deze lening

24 maart 2015

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers deze lening kunnen afnemen. Bij deze uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit.

De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Geactualiseerde DSL-uitgiftekalender eerste kwartaal 2021

Het Agentschap actualiseert daarnaast de uitgiftekalender van DSL’s voor het resterende deel van het eerste kwartaal van 2021. De geactualiseerde kalender bevat nu de veilingdatums voor februari en maart 2021 waaronder de heropening van de groene obligatie op 23 februari.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld)

26 januari

Heropening van een DSL 15 juli 2025

2,0 – 3,0

9 februari

Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2031

4 – 6

23 februari

Heropening groene 20-jaarslening: DSL 15 januari 2040

1,5 – 2,5

9 maart

Heropening 7-jaarslening: DSL 15 januari 2027

1,5 – 2,5

23 maart

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen

Noot: resterende veilingdetails zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum (t-6).