De Nederlandse Staat maakt de veilingdatum van een nieuwe 15-jaars lening bekend en publiceert de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2021

Dit persbericht bevat de veilingdatum voor een nieuwe 15-jaars lening en de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2021. Een meer gedetailleerd kwartaalbericht wordt gepubliceerd op 6 april.

Veiling nieuwe 15-jaars benchmark lening op 13 april 2021
In de Outlook 2021 heeft het Agentschap aangekondigd een nieuwe 15-jaars benchmarklening te zullen uitgeven in 2021. Vandaag maakt het Agentschap de verdere details bekend. De lening zal op 13 april 2021 worden geveild. De verdere gegevens van de beoogde lening zijn als volgt:

Veilingdatum

Dinsdag 13 april 2021, aanvang 10:00 uur CET

Afloopdatum lening

15 januari 2038

Referentielening

DBR 0,00% 15 mei 2036

Doelvolume

€ 4 - € 6 miljard

Vaststellen van de prijs

Bij voorkeur op de veilingdatum zelf, maar uiterlijk op 14 april 2021, 12:00 uur CET

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

Wordt aangekondigd op vrijdag 9 april 2021

Initiële ‘spread guidance’

Wordt aangekondigd op maandag 12 april 2021

De obligatie zal via een Dutch Direct Auction (DDA) worden geveild. Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van deze veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers van hun keuze.

Het orderboek opent om 10:00 uur en sluit uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs op de veilingdatum zelf bekend te maken. Meer informatie over de DDA veiling methode is te vinden op https://www.dsta.nl/onderwerpen/dutch-direct-auction.

Uitgiftekalender en kwartaalbericht tweede kwartaal van 2021

Voorafgaand aan elk kwartaal publiceert het Agentschap een kwartaalbericht met daarin een budgettaire en economische vooruitblik, een uitgiftekalender en, voor zover nodig, een update van de financieringsbehoefte. Dit kwartaalbericht is gebaseerd op de economische vooruitzichten zoals gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). Dit jaar worden de economische vooruitzichten gepubliceerd op woensdag 31 maart a.s., hetgeen iets later is dan eerdere jaren. Het Agentschap kondigt daarom vandaag alleen de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal aan. Op dinsdag 6 april a.s. volgt het gebruikelijke meer gedetailleerde kwartaalbericht.

DSL uitgiftekalender tweede kwartaal 2021

Voor het tweede kwartaal van 2021 staan zes Dutch State Loan (DSL) veilingen gepland. Een nieuwe 15-jaars obligatie zal op 13 april middels een DDA worden geveild. De DSL 2031, die eerder dit jaar is geplaatst, zal twee keer worden heropend. Daarnaast zullen drie bestaande DSLs worden heropend. Na overleg met de Primary Dealers wordt besloten welke bestaande DSLs worden heropend.

Gebruikelijk is dat DSL veilingen plaatsvinden op de tweede en vierde dinsdag van de maand. In verband met Koningsdag op dinsdag 27 april zal de voorgestelde veiling de volgende dag plaatsvinden, op woensdag 28 april 2021.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om veilingen toe te voegen of te schrappen in het geval van onvoorziene wijzigingen. Indien er wijzingen zijn, dan worden deze tijdig middels een persbericht aangekondigd.

Veilingdatum*

Details

Doelvolume (€ mld.)

13 april

DDA DSL 15 januari 2038

4,0 – 6,0

28 april**

Tapveiling bestaande DSL

Nader te bepalen

11 mei

Heropening DSL 0.00% 15 juli 2031

1,5 – 2,5

25 mei

Tapveiling bestaande DSL

Nader te bepalen

8 juni

Heropening DSL 0.00% 15 juli 2031

1,5 – 2,5

22 juni

Tapveiling bestaande DSL

Nader te bepalen

* Verdere veilinggegevens, waaronder indien van toepassing de looptijd en het doelvolume, worden uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veiling bekendgemaakt (t-6).

** Veilingdatum op woensdag in verband met Koningsdag op dinsdag.

DTC uitgiftekalender tweede kwartaal 2021

In onderstaande tabel wordt een overzicht van de Dutch Treasury Certificate (DTC)-veilingen in het tweede kwartaal van 2021 weergegeven. Reguliere 3- en 6-maands programma’s worden geveild volgens hetzelfde patroon als in het eerste kwartaal van dit jaar. Er zijn zes veilingen ingepland. De omvang van de programma’s wordt vastgesteld op basis van de financieringsbehoefte en indien nodig in overleg met de Primary Dealers en de Single Market Specialist. Details over de veilingen zullen de woensdag voorafgaand aan de betreffende veiling worden bekend gemaakt. Het Agentschap hecht belang aan het onderhouden van voldoende liquiditeit in alle DTC-programma’s.

Gebruikelijk vinden DTC-veilingen plaats op de eerste en derde maandag van de maand. Vanwege Paasmaandag is de DTC-veiling van die datum verplaatst naar de volgende dag, dinsdag 6 april.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om DTC-programma’s toe te voegen, te wijzigen of te schrappen in het geval van onvoorziene wijzigingen. Indien er wijzingen zijn, dan worden deze tijdig middels een persbericht aangekondigd.

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma**

6 april ***

8 april

29-7-2021

29-9-2021**

19 april

21 april

29-7-2021

29-9-2021

3 mei

5 mei

30-8-2021

28-10-2021**

17 mei

19 mei

30-8-2021

28-10-2021

7 juni

9 juni

29-9-2021

29-11-2021**

21 juni

23 juni

29-9-2021

29-11-2021

* Veilingdetails worden uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de veiling bekend gemaakt (t-5).

** Nieuwe programma's.

*** Veilingdatum op dinsdag in verband met Tweede Paasdag.