Kwartaalbericht tweede kwartaal 2021

Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht voor het tweede kwartaal van 2021 bekendgemaakt.

Het kwartaalbericht geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse economie, de overheidsfinanciën en de financiering van de staatsschuld.

Financieringsbehoefte

Op woensdag 31 maart 2021 heeft het Centraal Planbureau het Centraal Economisch Plan 2021 gepubliceerd. Op basis van deze nieuwste cijfers ten aanzien van de overheidsfinanciën en economie bedraagt de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat nu naar verwachting € 110,6 mld.

Deze schatting impliceert een verhoging van € 15,5 mld. ten opzichte van de financieringsbehoefte zoals gepubliceerd door het Agentschap op 6 januari 2021 (€ 95,1 mld.). De voornaamste reden van deze ontwikkeling is het verhoogde kastekort vanwege de budgettaire impact van nieuwe en verlengde steunmaatregelen om de impact van de COVID-19 crisis te beperken.

Geschatte financieringsbehoefte 2021

(in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2021

16,5

Geldmarkt ultimo 2020 (excl. onderpand in contanten)

40,7

Afname onderpand in contanten (t/m eind maart)

0,6

Kastekort

52,7

Totaal

110,6

Noot: Afrondingsverschillen verklaren het verschil van €0,1 mld.

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

Vanwege de hogere financieringsbehoefte heeft het Agentschap besloten om het verwachte beroep op de kapitaalmarkt in 2021 te verhogen naar ten minste € 55 mld. waar dit eerder € 50 mld. bedroeg. Tot en met maart heeft het Agentschap dit jaar € 17,2 mld. op de kapitaalmarkt gefinancierd (ongeveer 31% van het verwachte beroep op de kapitaalmarkt).

De uiteindelijke financieringsbehoefte voor 2021 blijft omgeven door onzekerheden voornamelijk door de maatregelen rondom de COVID-19 crisis. Als gevolg hiervan kan het verwachte beroep op de kapitaal- en geldmarkt ook wijzigingen. De volgende update zal worden gegeven in het kwartaalbericht voor het derde kwartaal van 2021. Deze zal eind juni gepubliceerd worden. Indien er een update voor deze tijd beschikbaar is dan zal het Agentschap deze op dat moment geven. Het Agentschap hecht er belang aan om zo transparant mogelijk richting de markt te communiceren.

DSL-en DTC-uitgiftekalenders tweede kwartaal 2021

De uitgiftekalenders voor de geplande uitgifte van Dutch State Loans (DSL’s) en Dutch Treasury Certificates (DTC’s) zijn eerder gepubliceerd op 19 maart 2021. Deze kalenders zijn ook opgenomen in het kwartaalbericht dat vandaag is gepubliceerd. Er zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de eerder gepubliceerde versies.

In het geval er onverwachte veranderingen optreden in de financieringsbehoefte behoudt het Agentschap zich het recht voor om een veiling of programma toe te voegen of om een veiling te wijzigen of te schrappen. Indien de uitgiftekalender gewijzigd moet worden zal dit tijdig gecommuniceerd worden door middel van een persbericht.