Kwartaalbericht en uitgiftekalenders derde kwartaal 2021

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalenders voor het derde kwartaal van 2021 bekend.

Het kwartaalbericht geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse economie, de overheidsfinanciën en de financiering van de staatsschuld. Daarnaast omvat dit kwartaalbericht een update van de financieringsbehoefte, een overzicht van de DSL- en DTC-uitgiften in het derde kwartaal en een tussenstand van Primary Dealer prestaties in de eerste helft van het jaar.

Financieringsbehoefte

Op 28 mei 2021 heeft het kabinet de Voorjaarsnota gepubliceerd en op 22 juni 2021 heeft het Centraal Planbureau (CPB) de Juniraming gepubliceerd. Op basis van deze nieuwste prognoses ten aanzien van de overheidsfinanciën schat de Nederlandse Staat in dat het kastekort in 2021 € 56,4 miljard zal bedragen, hetgeen hoger is dan de vorige inschatting van € 52,7 miljard. Het hogere kastekort zorgt voor een toename van de totale financieringsbehoefte van eenzelfde omvang. De geschatte totale financieringsbehoefte komt daarmee uit op € 114,8 miljard.

Geschatte financieringsbehoefte 2021

Bedrag (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2021

16,5

Geldmarkt ultimo 2020 (excl. onderpand in contanten)

40,7

Daling onderpand in contanten (t/m eind mei)

1,2

Kastekort 2021

56,4

Totaal

114,8

Om aan deze financieringsbehoefte te kunnen voldoen, zal het verwachte beroep op de kapitaalmarkt verhoogd worden van € 55 naar € 60 miljard. Tegelijkertijd is de verwachte financieringsbehoefte omgeven met een grote mate van onzekerheid. Hierdoor kan de uiteindelijke financieringsbehoefte ook significant lager uitvallen. Daarom zal het Agentschap op dit moment het verwachte beroep op de geldmarkt niet verhogen. Het DTC uitgifteschema in het derde kwartaal van 2021 volgt dan ook hetzelfde patroon als in de eerste helft van het jaar.

DSL-uitgiftekalender derde kwartaal 2021

In het derde kwartaal staan vier veilingen gepland van Dutch State Loans (DSL’s). De nieuwe 8-jaars DSL zal gelanceerd worden via het MTS-platform (wat ook gebruikt wordt voor tapveilingen). Deze veiling vindt plaats op 14 of 28 september. De precieze datum zal bekend worden gemaakt na consultatie met de Primary Dealers. Daarnaast zullen drie reeds bestaande DSL’s worden heropend. Welke dit zullen zijn, zal ook worden besloten na consultatie met de Primary Dealers.

DSL-veilingen vinden traditiegetrouw plaats op de tweede en vierde dinsdag van de maand. Vanwege de zomerperiode zijn er geen DSL veilingen gepland tussen half juli en de een na laatste week van Augustus. In plaats daarvan is op de vijfde dinsdag van augustus een additionele veiling ingepland.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om veilingen toe te voegen, aan te passen of te schrappen in het geval van onvoorziene wijzigingen. Indien er wijzingen zijn, dan worden deze tijdig middels een persbericht aangekondigd.

Veilingdatum*

Details

Doelvolume (€ mld)

13 juli

Heropening bestaande DSL

Nader te bepalen

31 augustus**

Heropening bestaande DSL

Nader te bepalen

14 of 28 september

DSL 2029

3,0 – 5,0

14 of 28 september

Heropening bestaande DSL

Nader te bepalen

* Veiling details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).

** Veiling op de vijfde dinsdag van augustus vanwege de zomerperiode.

DTC-uitgiftekalender derde kwartaal 2021

In de tabel hieronder worden de geplande veilingen van Dutch Treasury Certificates (DTC’s) weergegeven. Reguliere 3- en 6-maands programma’s worden geveild volgens hetzelfde veilingpatroon als in de eerste helft van het jaar. In lijn met voorgaande jaren zal er echter geen december DTC-programma zijn. Hiermee wordt ingespeeld op de vraag van investeerders.

DTC-veilingen vinden plaats op de eerste en derde maandag van de maand. Deze kalender bevat zes DTC-veilingmomenten. De omvang van de programma’s wordt gebaseerd op de financieringsbehoefte en indien nodig na consultatie met Primary Dealers. Veiling details worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling. Het Agentschap blijft gecommitteerd om voldoende liquiditeit te verschaffen in alle DTC-programma’s.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de DTC-programma’s toe te voegen, te wijzigen of te schrappen in het geval van onvoorziene wijzigingen. Indien er wijzigingen zijn, dan worden deze tijdig middels een persbericht aangekondigd.

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma**

5 juli

7 juli

28/10/2021

19 juli

21 juli

28/10/2021

2 augustus

4 augustus

29/11/2021

28/01/2022

16 augustus

18 augustus

29/11/2021

28/01/2022

6 september

8 september

25/02/2022

20 september

22 september

25/02/2022

* Veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling. (t-5)