De Nederlandse Staat maakt de veilingdatum van een nieuwe DSL januari 2029 bekend en heropent de DSL juli 2025

Dit persbericht bevat de veilingdatum voor een nieuwe 8-jaars lening en de gegevens van de heropening van de DSL 0,25% juli 2025 op 31 augustus 2021.

Veiling van nieuwe DSL januari 2029 op 28 september 2021

In het derde kwartaalbericht 2021 heeft het Agentschap aangekondigd een nieuwe 8-jaars lening te zullen uitgeven in september 2021. De nieuwe DSL januari 2029 zal geplaatst worden via het MTS platform (wat ook gebruikt wordt voor tapveilingen).


Vandaag maakt het Agentschap de details voor de lancering van deze lening bekend. De veilingdatum, afloopdatum, coupon en het doelvolume zijn als volgt:

Veilingdatum

Dinsdag 28 september 2021, aanvang 10:00 uur CET

Afloopdatum lening

15 januari 2029 (korte eerste coupon)

Doelvolume

€ 3,0 - € 5,0 miljard

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

Wordt aangekondigd op woensdag 22 september

Het Agentschap heeft zich gecommitteerd om binnen 12 maanden, via verschillende heropeningen van de lening, een uitstaand volume van ongeveer € 12 miljard te realiseren. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PDs).

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekendgemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit.

Heropening DSL 0,25% juli 2025 op 31 augustus


Op dinsdag 31 augustus 2021 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Looptijd

tot 15 juli 2025

Coupon

0,25 %

Uitgiftedatum

31 augustus 2021

Stortingsdatum

2 september 2021

Doelvolume

€ 1,5 tot € 2,5 miljard

Huidig uitstaand bedrag

€ 17.925.159.000

Eerste uitgifte van deze lening

24 maart 2015

Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.

Bijgewerkte uitgiftekalender voor het resterende derde kwartaal van 2021

Vanaf de datum van dit persbericht ziet de uitgiftekalender voor de DSL veilingen in augustus en september 2021 er als volgt uit:

Veilingdatum*

Details

Doelvolume (in € mld)

31 augustus

DSL 15 juli 2025

1,5 – 2,5

14 september

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen

28 september

DSL 15 januari 2029

3,0 – 5,0

* Noot: resterende veilingdetails zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum (t-6).