Publicatie Outlook 2022, uitgiftekalender eerste kwartaal en adviseurs

Het Agentschap heeft vandaag de Outlook voor 2022 bekendgemaakt met daarin het financieringsplan voor 2022 en de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal. Het Agentschap heeft ook de adviseurs van de Dutch Direct Auctions (DDAs) en groene uitgifte aangekondigd.

De volledige Outlook 2022 met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat en het beleidsraamwerk voor schuldbeheer is te vinden op de website van het Agentschap.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte voor 2022 wordt geschat op € 74,5 mld. Deze schatting is met onzekerheid omgeven gezien de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie, het herstel van de economie en de budgettaire impact van de plannen van het nieuwe kabinet.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2022 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2022

30,7

Geldmarktstand ultimo 2021 (excl. onderpand in contanten)

20,5

Kastekort 2022*

23,3

Totaal

74,5

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

Zodra nieuwe informatie over de financieringsbehoefte beschikbaar komt publiceert het Agentschap een persbericht. De eerste update van de financieringsbehoefte zal begin januari gecommuniceerd worden op basis van de realisaties van het kassaldo en de ultimo geldmarktstand in 2021.

De uitgiftes in 2022 zullen bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de schuld, swap en cash portefeuille te verlengen naar minimaal acht jaar.

Kapitaalmarktuitgiften 2022

Het Agentschap verwacht een nominaal bedrag van ongeveer € 45 miljard op de kapitaalmarkt op te halen. Schommelingen in de financieringsbehoefte worden in eerste instantie opgevangen op de geldmarkt. Alleen in het geval dat de financieringsbehoefte significant lager uitpakt dan nu voorspeld, kan het beroep op de kapitaalmarkt ook verlaagd worden. Indien de financieringsbehoefte hoger uitpakt dan € 74,5 mld. dan kan het Agentschap zowel het beroep op de geld- als de kapitaalmarkt verhogen.

Het beroep op de kapitaalmarkt zal ingevuld worden met de volgende uitgiften:

 • Het uitstaande bedrag van de groene DSL 2040 zal significant worden verhoogd met ongeveer € 5 miljard; mogelijk in één veiling. Over de exacte veilingmethode en tijdstip wordt later besloten;
 • Lancering van een nieuwe benchmark 10-jaarslening (de DSL 15 juli 2032) via een DDA;
 • Lancering van een nieuwe benchmark 30-jaarslening via een DDA;
 • Lancering van een nieuwe 4-jaarslening (de DSL 15 januari 2026) via het MTS platform;
 • In ieder geval twee heropeningen (tapveilingen) van de DSL 15 januari 2029;
 • DSL-uitgiften voor een bedrag van € 11 miljard in nader te bepalen bestaande obligaties om in te kunnen spelen op de vraag van de markt en om de liquiditeit te bevorderen.
   

DSL-uitgiften

Indicatief volume (€ mld.)

Groene DSL Jan 2040

5

Nieuwe 10-jaars DSL

12

Nieuwe 30-jaars DSL

5

Nieuwe 15 Jan 2026

8

Heropening DSL 2029

4

Nader te bepalen

11

Totaal

45

DSL-veilingen worden zoals gewoonlijk gepland op de tweede en vierde dinsdag van de maand. Het Agentschap zal beginnen met de lancering van de DSL januari 2026 via het MTS-platform op 11 januari 2022. Op 25 januari zal vervolgens een tapveiling gehouden worden van een bestaande DSL. De nieuwe 10-jaarslening (DSL 15 juli 2032) zal middels een DDA in februari of maart uitgegeven worden. Over de exacte veilingdatum zal in overleg met de Primary Dealers worden besloten.

DSL-uitgiftekalender eerste kwartaal 2022

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(€ mld)

11 januari

Nieuwe DSL 15 januari 2026

3 – 5

25 januari

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

4 veilingen in februari en maart **

De volgende obligaties worden geveild in februari/ maart 2022:

 • Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2032

4 – 6

 • Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

 • Heropening DSL 15 januari 2029

1,5 – 2,5

 • Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

* Doelvolume en andere details worden op een later moment bekend gemaakt, maar niet later dan de woensdag voor de veiling.

** Afhankelijk van de veilingdatum van de nieuwe DSL juli 2032.

Noot: aankondiging van veilingdetails is op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-6).


Geldmarktuitgiften 2022

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. Op veilingdata wordt doorgaans zowel een kortlopend als een langlopend programma uitgegeven. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden.


DTC-uitgiftekalender eerste kwartaal 2022

Veilingdatum

Stortingsdatum

Kortlopend programma

Langlopend programma

3 januari

5 januari

28 april 2022

29 juni 2022

17 januari

19 januari

30 mei 2022

28 juli 2022

7 februari

9 februari

28 april 2022

29 juni 2022

21 februari

23 februari

30 mei 2022

30 augustus 2022

7 maart

9 maart

29 juni 2022

29 september 2022

21 maart

23 maart

30 mei 2022

28 juli 2022

Noot: aankondiging van veilingdetails is op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).

Adviseurs

Het Agentschap heeft Barclays, HSBC en Jefferies benoemd als adviseurs voor de DDA van de nieuwe 10-jaarslening en Citi, Nomura en Nordea als adviseurs voor de nieuwe 30-jaarslening. ABN AMRO en Bank of America zijn benoemd tot groene uitgifte adviseurs voor de groene veiling. De adviseurs zijn geselecteerd op basis van de Primary Dealer ranking van 2021.