De Nederlandse Staat lanceert de DSL 2026 en actualiseert de financieringsbehoefte 2022

Op dinsdag 11 januari 2022 lanceert het Agentschap een nieuwe lening. Deze lening loopt op 15 januari 2026 af. De coupon voor de nieuwe lening is vandaag vastgesteld op 0,00%. De lening wordt geplaatst via het MTS platform dat ook gebruikt wordt voor tapveilingen.

De kenmerken van deze lening zijn als volgt:

Afloopdatum

tot 15 januari 2026

Coupon

0,00% (korte eerste coupon)

Doelvolume

€ 3,0 tot 5,0 miljard

Veilingdatum

Dinsdag 11 januari 2022, aanvang 10:00 CET

Stortingsdatum

Donderdag 13 januari 2022

Het Agentschap heeft zich gecommitteerd om binnen 18 maanden, via verschillende heropeningen van de lening, een uitstaand volume van ongeveer € 12 miljard te realiseren. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PDs).

Op de veilingdag maakt het Agentschap om 10:00 uur de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekendgemaakt via de schermen van MTS Netherlands en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de leningsvoorwaarden staan vermeld op de website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit.

Geactualiseerde financieringsbehoefte voor 2022

Op donderdag 16 december 2021 heeft het Agentschap de Outlook 2022 gepubliceerd. De financieringsbehoefte voor 2022 werd toen geraamd op € 74,5 miljard. Op basis van de eindejaarcijfers van 2021 wordt de financieringsbehoefte voor 2022 nu geraamd op €73,3 miljard. De nieuwe raming voor 2022 is hiermee iets lager dan eerder voorzien. Dit wordt veroorzaakt door een verandering van de kaspositie aan het einde van 2021, waardoor de geldmarktstand ultimo 2021 lager is uitgekomen. De te verwachten financieringsbehoefte blijft omgeven met onzekerheid gezien de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie, het herstel van de economie en de budgettaire impact van de plannen van het nieuwe kabinet.

Zoals aangegeven in de Outlook 2022 verwacht het Agentschap een nominaal bedrag van ongeveer € 45 miljard op de kapitaalmarkt uit te geven in 2022. 

Financieringsbehoefte 2022

Bedrag
(€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt 2022

30,7

Geldmarkt eind 2021 (exclusief onderpand in contanten)   

19,3

Kastekort 2022*

23,3

Totaal

73,3

*  Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.