Kwartaalbericht en uitgiftekalender tweede kwartaal 2022; heropening groene DSL 2040 in juni

Het Agentschap publiceert vandaag het kwartaalbericht met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat en de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2022. Zoals aangegeven in de uitgiftekalender zal de groene DSL 2040 in juni worden heropend voor een bedrag van ongeveer EUR 5 miljard.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte voor 2022 blijft geschat op € 73,3 miljard. Deze schatting is momenteel met onzekerheid omgeven vanwege de stijgende energieprijzen, de Russische invasie in Oekraïne en de nadere uitwerking van de budgettaire impact van de plannen van het nieuwe kabinet. Een herziening van de financieringsbehoefte en impact op de uitgifteplannen van het Agentschap zal worden verstrekt als en zodra deze beschikbaar is.

Geschatte financieringsbehoefte 2022

Bedrag (€ miljard)

Kapitaalmarktaflossingen 2022

30,7

Geldmarkt ultimo 2021 (excl. onderpand in contanten)

19,3

Kastekort 2022*

23,3

Totaal

73,3

* Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

DSL-uitgiftekalender tweede kwartaal 2022

Voor het tweede kwartaal van 2022 staan vier of vijf veilingen van Dutch State Loans (DSLs) gepland. De mogelijke vijfde veiling is afhankelijk van de ontwikkeling van de financieringsbehoefte. Als deze veiling plaatsvindt, dan zal dit in juni zijn. Het Agentschap zal te zijner tijd de markt informeren over of dit veilingmoment zal worden gebruikt.

Het tweede kwartaal start met de heropening van de DSL 15 juli 2032 op 12 april. Op 10 mei zal de 15 januari 2026 worden heropend. Op 24 mei wordt een bestaande DSL heropend. Welke dit zal zijn, wordt besloten in overleg met de Primary Dealers. In juni zal het Agentschap de groene DSL 15 januari 2040 heropenen middels een Dutch Direct Auction (DDA) voor een doelvolume van ongeveer € 5 miljard. De exacte veilingdatum zal in overleg met de Green Issuance Advisors worden bepaald.

Veilingdatum

Details

Doelvolume (€ miljard)

12 april

Heropening DSL 15 juli 2032

1,5 – 2,5

10 mei

Heropening DSL 15 januari 2026

2,0 – 3,0

24 mei

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

1 of 2 veilingen in juni**

De volgende obligaties worden geveild in juni 2022:

Heropening 20-jaars groene obligatie: DSL 15 januari 2040

5,0

Optioneel: heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen*

* Doelvolume en andere details worden niet later dan de woensdag voor de veiling bekend gemaakt.

** De exacte datum van de veiling(en) zal in overleg met de Green Issuance Advisors worden bepaald. Of er in juni een additionele veiling zal zijn is afhankelijk van de ontwikkeling van de financieringsbehoefte.

Heropening groene DSL 2040 in juni

Voor de heropening van de groene DSL 15 januari 2040 zal de DDA-methode worden gebruikt. Voor deze specifieke DDA geldt een groene investeerdersregel. Groene investeerders zullen een preferente behandeling krijgen in de toewijzing indien ze zich laten registreren als groene investeerders bij het Agentschap. Meer informatie over de groene investeerdersregel wordt samen met het herziene Green Bond Framework gepubliceerd.

DTC-uitgiftekalender tweede kwartaal 2022

Zoals gebruikelijk zal het Agentschap op de geldmarkt schatkistpapier (DTC’s) uitgeven. Op veilingdata wordt doorgaans zowel een kortlopend als een langlopend programma uitgegeven. Veilingen worden op de eerste en derde maandag van de maand gehouden. In de weken van Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag is de veiling verplaatst naar dinsdag.

Als proef zal het november DTC-programma niet op de een na laatste werkdag van de maand maar op 23 november 2022 aflopen. Op deze manier is de afloopdatum van het novemberprogramma gelijk aan de stortingsdatum van de (geplande) DTC veiling op 21 november.

 

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

4 april

6 april

29 juni 2022

28 oktober 2022

19 april**

21 april

30 augustus 2022

23 november 2022

2 mei

4 mei

28 juli 2022

29 september 2022

16 mei

18 mei

30 augustus 2022

23 november 2022

7 juni**

9 juni

28 juli 2022

28 oktober 2022

20 juni

22 juni

29 september 2022

30 januari 2023

* Veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling.

** Veilingdatum op dinsdag vanwege een nationale feestdag.