Heropening 20-jaars Groene DSL 2040 op 14 juni 2022 via een Dutch Direct Auction en actualisatie Green Bond Framework

Op 14 juni 2022 heropent de Nederlandse staat de Groene DSL 2040 met het doel om tussen de €4 tot 5 miljard op te halen. In verband met deze heropening is het Green Bond Framework geactualiseerd. Deze sluit nu aan bij de nieuwe EU Taxonomie.

De Groene DSL 2040 is de eerste groene EU staatsobligatie, die voor de economische activiteiten die zijn opgenomen in de huidige EU Taxonomie Climate Delegated Act, volledig aansluit bij de EU Taxonomie. Een onafhankelijke partij heeft geoordeeld dat het geactualiseerde raamwerk geloofwaardig en betekenisvol is en de bestedingscategorieën in lijn zijn met de EU Taxonomie.

Bij deze heropening wordt gebruik gemaakt van de Dutch Direct Auction (DDA) methode. Groene investeerders kunnen voorrang krijgen bij allocatie door de toepassing van de green investor rule. Voorafgaand aan de veiling op 14 juni zal het Agentschap het geactualiseerde Green Bond Framework presenteren aan potentiële investeerders. De Nederlandse Staat beoogt met de heropening van de Groene DSL 2040 een robuuste nationale en internationale groene kapitaalmarkt verder aan te moedigen en te ontwikkelen.

Details over het geactualiseerde Green Bond Framework

Het Green Bond Framework beschrijft de bestedingscategorieën waaraan de opbrengsten van de groene obligatie worden toegerekend. In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie een nieuw gemeenschappelijk classificatiesysteem ontwikkeld voor duurzame economische activiteiten, de ‘EU Taxonomie’ en een ‘EU Green Bond Standard’ voorgesteld. De Nederlandse Staat steunt de verhoogde ambitie en mate van transparantie die hieruit volgen volledig. Het Agentschap heeft dan ook het Green Bond Framework geactualiseerd om aan te sluiten bij de EU Taxonomy Climate Delegated Act (de ‘EU Taxonomie’). Het doel van deze vrijwillige aansluiting is om goed marktgebruik en de invoering van de EU Taxonomie te ondersteunen en tevens transparant te zijn over de mate van aansluiting bij de EU Taxonomie. 

De uitgaven en investeringen die in aanmerking komen voor de opbrengsten van de groene obligatie zijn eveneens in lijn met de Climate Bonds Standard version 3.0 van het Climate Bond Initiative (CBI). Na de actualisatie is het Green Bond Framework het eerste raamwerk dat in lijn is met de richtlijnen van de EU Taxonomie, de ICMA 2021 Green Bond Principles en de CBI Climate Bonds Standard. Het geactualiseerde Green Bond Framework is te vinden op de website van het Agentschap. 

Onafhankelijke beoordeling uitgevoerd
Sustainalytics heeft het Nederlandse Green Bond Framework beoordeeld en is van mening dat de vier bestedingscategorieën, die toe te wijzen zijn aan acht EU activiteiten, voldoen aan de relevante technische beoordelingscriteria (Technical Screening Criteria, TSC) en bijbehorende beoordelingscriteria voor geen significante schade (Do No Significant Harm, DNSH) van de EU Taxonomie. Sustainalytics is tevens van mening dat de activiteiten en projecten die gefinancierd worden onder het Green Bond Framework in overeenstemming zijn met de minimale waarborgen die de EU Taxonomie stelt. 

De EU Taxonomie is doorlopend in ontwikkeling en meer economische activiteiten zullen worden toegevoegd in de loop van de tijd. Daarom zijn enkele uitgaven nog niet toe te wijzen aan de economische categorieën die in de klimaat gedelegeerde verordening zijn opgenomen. Volgens Sustainalytics betekent dit niet dat deze uitgaven niet bijdragen aan de mitigatie van of adaptie aan klimaatverandering en dat de uitgaven een positieve impact op het milieu hebben. Sustainalytics verwacht dat zodra de Europese Commissie de relevante criteria bekend maakt, de uitgaven significant kunnen bijdragen aan mitigatie van klimaatveranderingen en/of klimaatadaptatie zoals bedoeld binnen de EU Taxonomie. Tevens volgt uit de beoordeling dat het Green Bond Framework in lijn is met de EU Green Bond Principles en voldoen alle groene obligaties die worden uitgegeven onder dit Green Bond Framework aan de CBI pre-issuance Climate Bonds Standard. 

Veilingdetails

Veilingdatum

Dinsdag 14 juni 2022, aanvang 10:00 uur

Afloopdatum lening

15 januari 2040

Referentielening

DBR 4,75% 4 juli 2040

Doelvolume

€ 4 tot € 5 miljard

Vaststellen uitgifteprijs

Bij voorkeur op de veilingdag zelf,
maar uiterlijk woensdag 15 juni, 12:00 uur

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

0,5%

Initiële ‘spread guidance’

Wordt aangekondigd op maandag 13 juni 2022

Indien onvoorziene marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veiling uit te stellen.

Groene investeerders regel
Het Agentschap wil met deze veiling groene investeerders bereiken. In aanmerking komende groene investeerders kunnen voorrang krijgen bij de allocatie van hun biedingen boven biedingen van andere Real Money Accounts tot maximaal 10% bij de cut-off spread. Op grond van de Groene Obligatie Regels van mei 2022, welke aanvullend zijn op de DDA regels van januari 2022, zijn in aanmerking komende groene investeerders Real Money Accounts die geselecteerd zijn door het Agentschap en die een investor representation letter naar het Agentschap hebben gestuurd om als groene investeerder aangemerkt te worden. Deze brieven moeten uiterlijk dinsdag 7 juni 2022 voor 17.00 (Centraal Europese Zomertijd) door het Agentschap zijn ontvangen. De brieven moeten worden gestuurd naar GreenInvestor@minfin.nl. Het Agentschap zal ontvangst van de brief bevestigen en de betreffende investeerder uiterlijk vrijdag 10 juni 2022 informeren of deze recht heeft op voorrangsallocatie. De huidige DDA regels en de DSTA Groene Obligatie Regels zijn te vinden op de website van het Agentschap.

Investeerdersbijeenkomsten
Het Agentschap heeft zijn groene adviseurs ABN AMRO en Bank of America verzocht een reeks investeerdersbijeenkomsten te organiseren vanaf 30 mei 2022. Tijdens deze bijeenkomsten zal het Agentschap het Green Bond Framework presenteren en investeerders informeren over de heropening van de groene obligatie. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger bij een van de groene adviseurs om interesse aan te geven voor het bijwonen van een investeerdersbijeenkomst. De presentatie die gegeven zal worden tijdens deze bijeenkomsten wordt ook beschikbaar gemaakt op de DSTA website. 

Meer informatie is beschikbaar op de website (https://www.dsta.nl