Voorlopige initiële spread guidance voor heropening 20-jaars groene staatslening vastgesteld op +34 tot +38 basispunten

Morgen, 14 juni 2022, heropent het Agentschap de 20-jaars groene staatslening, de 0,50% Groene DSL 15 januari 2040, door middel van een Dutch Direct Auction (DDA). Beoogd wordt om € 4 tot 5 miljard op te halen. De voorlopige initiële spread guidance is vandaag vastgesteld op +34 tot +38 basispunten t.o.v. de referentielening.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de spread guidance voor de opening van het orderboek aan te passen indien omstandigheden daar aanleiding toe geven.

De spread guidance kan ook gedurende de veiling worden aangepast. Deze zal uiterlijk morgen om 15:00 uur definitief gemaakt worden.

De kenmerken van deze lening zijn:

Afloopdatum

15 januari 2040

Coupon

Jaarlijks 0,50%

Uitgiftevolume

€ 4 tot 5 miljard

Referentielening

DBR 4,75% 4 juli 2040

Voorlopige initiële ‘spread guidance’

+34 tot +38 basispunten

Veilingdatum

Dinsdag 14 juni 2022, aanvang om 10:00 uur CET

Allocatie

Zo snel mogelijk na sluiting van het orderboek; uiterlijk woensdag 15 juni 2022 om 09:00 uur CET

Pricing window

Vanaf 30 minuten na allocatie; uiterlijk woensdag 15 juni 2022 om 12:00 uur CET

Totale beloning
Primary Dealers

€ 17 miljoen (incl. advieskosten) voor 2 DDAs en de heropening van de Groene DSL 2040 in 2022

Het doelvolume voor deze veiling bedraagt € 4 tot 5 miljard. Het huidig uitstaand bedrag van deze lening bedraagt € 10.708.004.000. De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers (PDs).

Het orderboek opent morgen om 10:00 uur en sluit om uiterlijk 17:00 uur. De allocatie en de cut-off spread worden na sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar uiterlijk om 09:00 uur de volgende dag. De toewijzing vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte regels (de DDA regels van januari 2022 zoals aangevuld met de groene obligatie regels van mei 2022), zodat er sprake is van een volledig transparant veilingproces. De DDA is een uniforme prijsveiling. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst een half uur na allocatie en niet later dan 12:00 uur de dag na de DDA vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs vast te stellen op de veilingdag zelf. Storting vindt plaats twee dagen na de dag waarop de prijs wordt vastgesteld.

De DDA regels zijn beschikbaar op deze website en op Bloomberg (DDA <GO>).