Kwartaalbericht en uitgiftekalender derde kwartaal 2022*

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het derde kwartaal van 2022 bekend.

Kwartaalbericht en uitgiftekalender derde kwartaal 2022

Het Agentschap publiceert vandaag het kwartaalbericht met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat, een actualisatie van de financieringsbehoefte en de uitgiftekalenders voor het derde kwartaal van 2022.

Financieringsbehoefte in 2022

Het Agentschap heeft de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2022 geactualiseerd in dit kwartaalbericht. De geactualiseerde financierings- behoefte wordt ingeschat op € 66,3 miljard. Dit is een daling van € 7,0 miljard ten opzichte van de vorige schatting. Vanwege deze daling wordt het beroep op de kapitaalmarkt naar beneden bijgesteld van ongeveer € 45 miljard naar tussen de € 40 en € 45 miljard. De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat de geschatte financieringsbehoefte door een hoge mate van onzekerheid wordt omgeven.

Geschatte financieringsbehoefte 2022

Bedrag (in € mld.)

Verschil t.o.v. vorige schatting (in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2022

30,7

-

Geldmarkt ultimo 2021 (excl. onderpand in contanten)

19,3

-

Afname onderpand in contanten (ultimo mei)

1,5

1,5

Terugkopen DSL’s

0,1

0,1

Kastekort 2022

14,7

-8,6

Total

66,3

-7,0

DSL-uitgiftekalender derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 staan twee veilingen van Dutch State Loans (DSL’s) gepland. De DSL 15 juli 2032 wordt heropend op 12 juli. Een nieuwe 30-jaarslening zal in september worden gelanceerd middels een Dutch Direct Auction (DDA). De exacte datum van de lancering, afloopdatum en het doelbedrag van de nieuwe 30-jaarslening zullen worden vastgesteld na consultatie met de adviseurs. Tussen half juli en begin september staan geen DSL-veilingen gepland.

Veilingdatum

Details

Doelvolume (in € mld.)

12 juli

Heropening DSL 15 juli 2032

1,5 – 2,5

september*

Nieuwe 30-jaar DSL

n.t.b.

* De exacte datum van de lancering, afloopdatum en het doelbedrag van de nieuwe 30- jaarslening zullen worden vastgesteld na consultatie met de adviseurs.

DTC-uitgiftekalender derde kwartaal 2022

De tabel hieronder geeft het Dutch Treasury Certificate (DTC) uitgifteschema weer voor het derde kwartaal van 2022. Het schema voor het derde kwartaal 2022 volgt het reguliere patroon waarbij op veilingdata een korter lopend- en langer lopend programma wordt geveild.

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma

4 juli

6 juli

30 augustus 2022

28 oktober 2022

18 juli

20 juli

29 september 2022

23 november 2022

1 augustus

3 augustus

28 oktober 2022

30 januari 2023

15 augustus

17 augustus

23 november 2022

27 februari 2023**

5 september

7 september

30 januari 2023

30 maart 2023**

19 september

21 september

23 november 2022

27 februari 2023

* Veilingdetails worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).

** Betreft een nieuw programma.

* In een eerdere versie was een verkeerd bedrag opgenomen voor cash collateral op pagina 6.