Kwartaalbericht en uitgiftekalender vierde kwartaal 2022

Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalenders voor het vierde kwartaal van 2022 bekend.

Het Agentschap publiceert vandaag het kwartaalbericht met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat, een actualisatie van de financieringsbehoefte en de uitgiftekalenders voor het vierde kwartaal van 2022. Tot slot bevat het kwartaalbericht een “save the date” voor het jaarlijkse Outlook evenement van het Agentschap, dit jaar op vrijdag 16 december 2022.

Financieringsbehoefte in 2022

Op dinsdag 20 september 2022, Prinsjesdag, heeft het kabinet de Miljoenennota met de begroting voor 2023 gepresenteerd. Op basis van deze nieuwste cijfers ten aanzien van de overheidsfinanciën en economie heeft het Agentschap de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2022 geactualiseerd. De geactualiseerde financieringsbehoefte wordt ingeschat op € 62,7 miljard. Dit is een daling van € 3,6 miljard ten opzichte van de vorige schatting. Het beroep op de kapitaalmarkt blijft tussen de € 40 en € 45 miljard. Het Agentschap zal in december in de Outlook 2023 een indicatie geven van de financieringsbehoefte voor 2023.

Geschatte financieringsbehoefte 2022

Bedrag (in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2022

30,7

Geldmarkt ultimo 2021 (excl. onderpand in contanten)

19,3

Daling onderpand in contanten

2,0

Terugkoop DSL

0,1

Kastekort 2022

10,6

Totaal

62,7

DSL uitgiftekalender vierde kwartaal 2022

In het vierde kwartaal van 2022 staan twee veilingen van Dutch State Loans (DSLs) gepland. Op 11 oktober 2022 zal de DSL 15 januari 2029 worden heropend. Op 8 november 2022 zal de DSL 15 juli 2032 worden heropend. Beide veilingen hebben een doelvolume van € 1,5 tot € 2,5 miljard.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld.)

11 oktober

Heropening DSL 15 januari 2029

1,5 tot 2,5

8 november

Heropening DSL 15 juli 2032

1,5 tot 2,5

DTC uitgiftekalender vierde kwartaal 2022

De veilingkalender voor Dutch Treasury Certificates (DTCs) is vergelijkbaar met die in eerdere kwartalen. Reguliere 3- en 6-maands programma’s worden geveild volgens hetzelfde veilingpatroon. In de tabel hieronder worden de geplande DTC veilingen weergegeven.

DTC-veilingen vinden plaats op de eerste en derde maandag van de maand. De enige uitzondering is de veiling op 12 december 2022, deze wordt een week naar voren gehaald vanwege het jaareinde. De omvang van de programma’s wordt gebaseerd op de financieringsbehoefte en, indien nodig, na consultatie met Primary Dealers. Veiling details worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling. Het Agentschap blijft gecommitteerd om voldoende liquiditeit te verschaffen in alle DTC-programma’s.

Veilingdatum*

Stortingsdatum

Korter lopend programma

Langer lopend programma**

3 oktober

5 oktober

30 januari 2023

30 maart 2023

17 oktober

19 oktober

27 februari 2023

27 april 2023

7 november

9 november

30 januari 2023

30 maart 2023

21 november

23 november

27 februari 2023

30 mei 2023

5 december

7 december

30 maart 2023

29 juni 2023

12 december

14 december

27 februari 2023

27 april 2023

* Veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5).

** Gearceerde vakken zijn nieuwe programma's;