Het Agentschap is gestart met de procedure om de dealers voor 2023 te selecteren

Ieder jaar selecteert het Agentschap de Primary Dealers, Single Market Specialists en Commercial Paper Dealers voor het volgende jaar. Geïnteresseerde partijen wordt gevraagd hun positie en ambities in de primaire en secundaire staatsobligatiemarkten toe te lichten in een business plan. De links naar de formats voor deze business plannen zijn onder dit bericht toegevoegd. De business plannen moeten uiterlijk op 31 oktober 2022 ontvangen zijn door het Agentschap op de manier zoals beschreven in de business plan formats.