De Nederlandse Staat maakt de veilingdatum van een nieuwe 10-jaars benchmarklening bekend en actualiseert de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal van 2023.

In dit persbericht geeft het Agentschap een update over de lancering van een nieuwe 10-jaars benchmarklening. Ook wordt de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal van 2023 geactualiseerd met de datum van de tapveiling in februari.

Veiling nieuwe 10-jaars benchmark lening op 7 februari 2023

In de Outlook 2023 heeft het Agentschap aangekondigd een nieuwe 10-jaars benchmarklening te zullen uitgeven. Daarbij werd aangegeven dat de lancering van deze lening zou plaatsvinden in februari 2023.

Vandaag maakt het Agentschap de details voor de lancering van deze nieuwe 10-jaar benchmarklening bekend. De veilingdatum, afloopdatum, referentielening en het doelvolume zijn als volgt:

Veilingdatum

Dinsdag 7 februari 2023, aanvang 10:00 uur CET

Afloopdatum lening

15 juli 2033

Referentielening

DBR 2,30% 15 februari 2033

Doelvolume

€ 4 - € 6 miljard

Vaststellen van de prijs

Bij voorkeur op de veilingdatum zelf, maar uiterlijk op 8 februari 2023, 12:00 uur CET

Stortingsdatum

Twee dagen na het vaststellen van de prijs

Coupon

Wordt aangekondigd op vrijdag 3 februari 2023

Initiële ‘spread guidance’

Wordt aangekondigd op maandag 6 februari 2023

Het Agentschap verwacht dat deze veiling via een Dutch Direct Auction (DDA) zal plaatsvinden. Zoals altijd behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veilingmethode te wijzigen dan wel de veiling uit te stellen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening van deze veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers.

Op de dag van de DDA, 7 februari 2023, opent het orderboek om 10:00 uur en sluit deze uiterlijk om 17:00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst 30 minuten na de allocatie en niet later dan 12:00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om de prijs op de veilingdatum zelf bekend te maken. Meer informatie over de DDA veiling methode is te vinden op www.dsta.nl.

Geactualiseerde DSL-uitgiftekalender eerste kwartaal 2023

Naast de bekendmaking van 7 februari a.s. als datum van de voorgenomen lancering van de 10-jaars benchmarklening, heeft het Agentschap de uitgiftekalender van DSLs voor het eerste kwartaal van 2023 verder bijgewerkt. De eveneens in februari geplande tapveiling zal plaatsvinden op 28 februari. De gegevens van de DSL die op die datum wordt geveild zal na consultatie met Primary Dealers in een later stadium bekend gemaakt worden.

Veilingdatum

Details

Doelvolume
(in € mld)

7 februari 2023

Nieuwe 10-jaarslening: DSL 15 juli 2033

4 – 6

28 februari 2023

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen

14 maart 2023

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen

28 maart 2023

Heropening van een bestaande DSL

Nader te bepalen

Noot: resterende veilingdetails zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, op zijn laatst op de woensdag voorafgaand aan de veilingdatum (t-6).