Op 10 oktober 2010 zijn de nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden van kracht geworden. Op die dag is het land Nederlandse Antillen ontmanteld en werden  Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. De kleinere eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als bijzondere openbare lichamen onderdeel van Nederland geworden.

Loopbruggetje in het vroege ochtendlicht

Loopbruggetje in het vroege ochtendlicht

De schuldsanering door Nederland vormde een integraal onderdeel van de nieuwe staatkundige verhoudingen. In het kader van de afronding van de schuldsanering heeft de Staat der Nederlanden op 10 oktober 2010 alle bestaande geldleningen [1] van het land Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao [2] overgenomen. Achtergrondinformatie over de schuldsanering vindt u in de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2009.

De implicaties van deze overname zijn voor crediteuren beperkt. Betalingen op openbare geldleningen van aflossing en rente door de Nederlandse Staat zullen via de bekende betalingsprocedures en -kanalen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS, voorheen de BNA) en de lokale commerciële banken blijven verlopen. Ook op alle onderhandse leningen zal de Nederlandse Staat via de CBCS aan de verplichtingen voldoen.

Voetnoten:
[1] Onder geldleningen wordt verstaan obligatieleningen, schatkistpromessen en onderhandse leningen.
[2] Het eilandgebied Sint Maarten had tot 10 november 2008 geen zelfstandige leenbevoegdheid.