CAC's (geldt voor DSL's uitgegeven tussen 1 januari 2013 en 31 december 2021)

Sinds 1 januari 2013 worden door het Agentschap, namens de Staat der Nederlanden, staatsobligaties uitgegeven met zogeheten collective action clauses.

Dit document geeft de voorwaarden weer van de collective action clauses die van toepassing zijn op obligaties die van 1 januari 2013 tot 31 december 2021 voor het eerst zijn uitgegeven.