Het Agentschap is de selectieprocedure gestart voor Primary Dealers, Commercial Paper Dealers en Single Market Specialists van de Nederlandse Staat in 2018.

Indien u geïnteresseerd bent in één of meer van deze categorieën, kunt u het betreffende businessplan format (zie hieronder) invullen en deze voor maandag 23 oktober einde dag opsturen naar dsta.secretariaat@minfin.nl. Het Agentschap wijst u erop dat vanaf heden ook Single Market Specialists verplicht zijn om een businessplan in te vullen. Hiervoor is een apart format opgesteld. Voor meer informatie, zie onze website https://www.dsta.nl/onderwerpen/dealers.