Dealer selectie 2021

Het Agentschap is gestart met de procedure om de dealers voor 2021 te selecteren. Geïnteresseerde partijen om Primary Dealer, Single Market Specialist of Commercial Paper Dealer te worden zijn uitgenodigd om hun business plannen (volgens onderstaande formats) op te sturen uiterlijk op 30 oktober 2020.

Ieder jaar selecteert het Agentschap de Primary Dealers, Single Market Specialists en Commercial Paper Dealers voor het volgende jaar. Geïnteresseerde partijen wordt gevraagd hun positie en ambities in de primaire en secundaire staatsobligatiemarkten toe te lichten in een business plan. De links naar de formats voor deze business plannen zijn onder dit bericht toegevoegd. De business plannen moeten uiterlijk 30 oktober 2020 ontvangen zijn door het Agentschap op de manier beschreven in de business plan formats.