Naar aanleiding van de publicatie van de Miljoenennota door de minister van Financiën op 17 september 2019, is de financieringsbehoefte voor 2019 geactualiseerd.

De financieringsbehoefte voor 2019 wordt nu geraamd op € 38,2 mld. Een hoger dan voorheen verwacht kasoverschot en toename van het onderpand in contanten heeft geleid tot een verlagend effect op de financieringsbehoefte. Dit laatste is het gevolg van de rentedalingen van de afgelopen maanden, waardoor onze swapportefeuille in waarde is gestegen en tegenpartijen meer onderpand hebben gestort.Per saldo valt de geraamde financieringsbehoefte voor 2019 € 6,2 mld. lager uit dan de vorige raming uit mei.

Financieringsbehoefte 2019

Actuele

raming (€ mld.)

Vorige raming (€ mld.)

Aflossingen kapitaalmarkt

29,6

29,6

Geldmarkt ultimo 2018

20,2

20,2

Verandering in het onderpand in contanten (jan – aug)*

-8,7

-5,0

Kasoverschot**

-3,2

-0,6

Terugkoop DSL’s 2020 en DSL’s 2021 (jan – aug)

 0,3

 0,2

Totale financieringsbehoefte

38,2

44,4

*een afname (toename ) van het onderpand wordt weergegeven als een positief (negatief) getal omdat het de financieringsbehoefte verhoogt (verlaagt).

** een kasoverschot (tekort) wordt weergegeven als een negatief (positief) getal omdat het de totale financieringsbehoefte verlaagt (verhoogt).

Naar verwachting komen we dit jaar uit op kapitaalmarktuitgiften van ongeveer € 21 mld., hetgeen in het midden is van de aangekondigde bandbreedte van € 19-23 mld. De geldmarktstand einde jaar wordt nu ingeschat op € 17,0 mld.

Financieringsberoep 2019

(€ mld.)

Kapitaalmarkt

21,0

Extra kasstromen door uitgifte boven/onder par

0,2

Geldmarkt eind 2019 (exclusief onderpand in contanten)   

17,0

Totaal

38,2

De volgende actualisatie van de financieringsbehoefte vindt plaats in december, tijdens publicatie van de Outlook 2020. De uitgiftekalender voor het eerste kwartaal 2020 wordt bekendgemaakt op 13 december.