Op 14 december 2018 heeft het Agentschap het financieringsplan voor 2019 gepresenteerd in de Outlook 2019.

In de Outlook 2019 wordt de verwachte financieringsbehoefte voor 2019 op € 43,3 mld. geschat. Deze bestaat uit aflossingen op de kapitaalmarkt, de verwachte geldmarktstand eind 2018 en het in de Rijksbegroting verwachte kassaldo voor 2019.

Financieringsbehoefte voor 2019 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen in 2019

29,6

Uitstaande geldmarktinstrumenten eind 2018

20,9

Verwacht kassaldo 2019 (-=surplus)

-7,2

Totaal

43,3

Het Agentschap heeft de intentie om het beroep op de kapitaal- en geldmarkt in 2019 in beginsel evenredig te verdelen om zo de liquiditeit in beide markten zoveel mogelijk te waarborgen. Het Agentschap is van plan om tussen de € 19 mld. en € 23 mld. te financieren op de kapitaalmarkt. De huidige inschatting van de uitstaande stand van de geldmarkt eind 2019 kent daarom ook een bandbreedte van € 19 mld. tot € 23 mld. Als de financieringsbehoefte uiteindelijk significant lager (hoger) uitvalt dan nu wordt geschat, dan zal de uitstaande stand van de geldmarkt eind 2019 lager (hoger) uitkomen dan de nu gecommuniceerde bandbreedte.

Invulling financieringsbehoefte 2019 (€ mld.)

Kapitaalmarkt

19 – 23

Geldmarkt einde 2019

19 – 23

Totaal

43,3

De financiering op de kapitaalmarkt wordt ingevuld met de uitgifte van een nieuwe 10-jaars Dutch State Loan (DSL) - de DSL 15 juli 2029 - voor ongeveer € 12 mld. Deze DSL zal door middel van een Dutch Direct Auction (DDA) gelanceerd worden. Zoals aangekondigd door de Minister van Financiën op 31 oktober jl. zal het Agentschap ook een groene staatsobligatie uitgeven in 2019. Deze groene DSL zal worden uitgegeven door middel van een DDA op het lange eind van de rentecurve met een looptijd van minimaal 15 jaar. Het Agentschap is van plan ongeveer tussen de € 4 mld. en € 6 mld. uit te geven in de groene DSL in 2019. Na de initiële uitgifte van de groene staatsobligatie zal het uitstaande volume binnen enkele jaren worden verhoogd naar ongeveer € 10 mld. zoals gebruikelijk bij DSL’s met langere looptijden. Daarnaast zullen er off-the-run DSL tapveilingen worden gehouden gedurende 2019 voor ongeveer € 3 mld. tot € 5 mld. Hierbij heeft het Agentschap de optie om in alle looptijd buckets off-the-run DSL’s te veilen afhankelijk van de marktomstandigheden en de vraag van investeerders en ongeacht het reeds uitstaande volume.

Kapitaalmarktuitgifte in 2019

Indicatieve bedragen (€ mld.)

Nieuwe 10-jaars DSL (2029)

≈ 12

Green bond (≥ 15 jaar)

≈ 4 – 6

Heropening off-the-run DSL’s

≈ 3 – 5

Totaal

19 - 23

Zoals gebruikelijk worden de financieringsbehoefte en het financieringsplan gedurende het jaar geactualiseerd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt. De eerste actualisatie zal begin januari bekend worden gemaakt. Meer informatie is beschikbaar in de Outlook 2019.