Financieringsplan 2020

Als gevolg van de coronacrisis is de financieringsbehoefte in rap tempo toegenomen. Eind juni bedroeg de verwachte financieringsbehoefte voor 2020 €138,8 mld. ten opzichte van € 42,7 mld. aan het begin van het jaar.

De financieringsbehoefte bestaat uit aflossingen op de kapitaalmarkt, de verwachte geldmarktstand eind 2019, verandering in het onderpand in contanten en het in de Rijksbegroting verwachte kassaldo voor 2020. Indien er inkopen plaatsvinden van staatsobligaties die in latere jaren aflopen heeft dit ook een effect op de financieringsbehoefte in 2020.

Geschatte financieringsbehoefte 2020

€ mld.

Kapitaalmarktaflossingen 2020

29,9

Geldmarkt ultimo 2019 (excl. onderpand in contanten)

14,3

Stijging onderpand in contanten (t/m eind mei)

-0,4

Kastekort

95,1

Inkopen DSL’s (t/m eind mei)

-

Totaal

138,8

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

Veranderingen in de financieringsbehoefte worden in eerste instantie opgevangen door het beroep op de geldmarkt aan te passen (schatkistpapier en ander kortlopend schuldpapier). Voor wat betreft financiering op de kapitaalmarkt (staatsobligaties) heeft het Agentschap besloten het minimale gecommitteerde bedrag naar € 40 mld. bij te stellen ten opzichte van de € 35 mld. die in april bekend werd gemaakt. Het is goed mogelijk dat het Agentschap meer zal uitgeven dan dit minimumbedrag afhankelijk van hoe de financieringsbehoefte en marktomstandigheden zich ontwikkelen. Aan het begin van het jaar ging het Agentschap nog uit van € 21-26 mld. aan kapitaalmarktfinanciering. Dit bleek vanwege de coronacrisis niet meer houdbaar en zodoende heeft het Agentschap het bedrag naar boven bijgesteld.
 

Uitgiftekalenders

Het Agentschap blijft gecommitteerd om in ieder geval alle obligaties die in de Outlook zijn aangekondigd uit te geven. Dit betreft een 10-jaarslening, een 30-jaarslening, heropeningen van de groene 20-jaarslening en heropeningen van bestaande leningen.  Daarnaast breidt het Agentschap uitgiftevolumes verder uit en kan het ook nieuwe leningen toevoegen. Zo is bijvoorbeeld een 7-jaarslening dit jaar uitgeven die aan het begin van het jaar nog niet was voorzien. Per kwartaal worden concrete uitgiftekalenders bekendgemaakt voor staatsobligaties (DSL’s) en staatspapier (DTC’s). Nadere toelichtingen over financieringsontwikkelingen en de stand van de overheidsfinanciën en de economie zijn te vinden in de kwartaalberichten.