Financieringsplan 2020

Op dit moment bedraagt de verwachte financieringsbehoefte voor 2020 € 42,0 mld. Deze bestaat uit aflossingen op de kapitaalmarkt, de verwachte geldmarktstand eind 2019 en het in de Rijksbegroting verwachte kassaldo voor 2020.

Financieringsbehoefte voor 2020 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen in 2020

29,9

Uitstaande geldmarktinstrumenten eind 2019

13,6

Verwacht kassaldo 2020 (-=surplus)

-1,5

Totaal

42,0

Om de liquiditeit over de gehele rentecurve te waarborgen heeft het Agentschap voor 2020 een balans gezocht tussen het beroep op de kapitaalmarkt en de geldmarkt. Het Agentschap is voornemens om tussen de € 21 mld. en € 26 mld. te financieren op de kapitaalmarkt. De uitstaande stand van de geldmarkt eind 2020 wordt geschat op € 16 mld. tot € 18 mld. Als de financieringsbehoefte uiteindelijk significant lager (hoger) uitvalt dan nu wordt geschat, dan zal de uitstaande stand van de geldmarkt eind 2020 lager (hoger) uitkomen dan de nu gecommuniceerde bandbreedte. Ongeacht de uiteindelijke financieringsbehoefte heeft het Agentschap de intentie om een DTC-programma te onderhouden met een minimale grootte van ongeveer € 16 mld. Hierbij heeft het Agentschap de mogelijkheid om overtollige kasreserves bij de centrale bank aan te houden.

Invulling financieringsbehoefte 2020 (€ mld.)

Kapitaalmarkt

21–26

Geldmarkt einde 2020

16–18

Totaal

42,0

De financiering op de kapitaalmarkt wordt ingevuld met de uitgifte van een nieuwe 10-jaars Dutch State Loan (DSL) - de DSL 15 juli 2030 - voor ongeveer

€ 12 mld. Deze DSL zal door middel van een Dutch Direct Auction (DDA) gelanceerd worden. Het Agentschap zal daarnaast een minimum van ongeveer € 2 mld. uitgeven door middel van minstens twee tapveilingen in de Groene obligatie, die op 21 mei 2019 is gelanceerd met een initiële uitgifte van € 6,0 mld. Ten derde zal het Agentschap een nieuwe DSL uitgeven in het 30-jaars segment. Het Agentschap committeert zich aan een uitgifte in deze nieuwe 30-jaarslening met een minimum van ongeveer € 4 mld. in 2020. Dit wordt gedaan door middel van een DDA en mogelijk een tapveiling. De precieze looptijd van de lening en de datum van de lancering zullen worden besloten na overleg met Primary Dealers. Binnen enkele jaren na de initiële uitgifte zal het uitstaande volume worden verhoogd naar ongeveer € 10 mld., zoals gebruikelijk bij DSL’s met langere looptijden. Tot slot is de invulling van een substantieel deel van het beroep op de kapitaalmarkt, € 3-8 mld., nog niet vastgelegd. Dit biedt het Agentschap meer flexibiliteit om beter op de vraag vanuit de markt in te spelen en zo de liquiditeit over de gehele rentecurve te waarborgen. Hierbij heeft het Agentschap de mogelijkheid om heropeningen door middel van tapveilingen te doen in alle looptijd buckets van off-the-run DSL’s ongeacht het reeds uitstaande volume. Bovendien kan het Agentschap beslissen om meer uit te geven in de nieuwe 10-jaarslening, de Groene obligatie of de nieuwe 30-jaarslening.

Kapitaalmarktuitgifte in 2020

Indicatieve bedragen (€ mld.)

Nieuwe 10-jaarslening (DSL 15 juli 2030)

12

Groene obligatie (DSL 15 januari 2040)

2

Nieuwe 30-jaarslening

4

Nader te bepalen

3-8

Totaal

21-26

Zoals gebruikelijk worden de financieringsbehoefte en het financieringsplan gedurende het jaar geactualiseerd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt. De eerste actualisatie zal begin januari bekend worden gemaakt. Meer informatie is beschikbaar in de Outlook 2020.