Financieringsplan 2021

De eerste schatting van de financieringsbehoefte voor 2021 is € 95,6 mld.

Deze schatting is met onzekerheid omgeven gezien de ontwikkeling van de coronacrisis. Het Agentschap zal gedurende 2021, zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, updates publiceren van de financieringsbehoefte door middel van kwartaal- en persberichten.

Geschatte financieringsbehoefte voor 2021 (€ mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2021

16,5

Geldmarktstand ultimo 2020 (excl. onderpand in contanten)

41,1

Kastekort 2021*

37,9

Totaal

95,6

*  Een kastekort wordt weergegeven als een positief getal aangezien het de financieringsbehoefte verhoogt.

Noot: Afrondingsverschillen verklaren de resterende € 0,1 mld.

De eerste update van de financieringsbehoefte zal begin januari gecommuniceerd worden op basis van de realisaties van het kassaldo in 2020. Deze beïnvloeden de uiteindelijke netto geldmarktstand ultimo 2020.

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

Het Agentschap streeft ernaar de liquiditeit van leningen over de hele curve te bevorderen door een balans te creëren tussen het beroep op de kapitaal- en geldmarkt. Het Agentschap is in 2020 al begonnen om financiering van de geldmarkt geleidelijk naar de kapitaalmarkt te verschuiven en zal hiermee doorgaan in 2021 en de jaren daarna. Dit zal bijdragen aan het doel om de gemiddelde looptijd van de portefeuille te verlengen richting de 8 jaar in de nabije toekomst.

Op basis van de geschatte financieringsbehoefte van € 95,6 mld., verwacht het Agentschap in 2021 voor een nominaal bedrag van € 50 mld. obligaties (DSL’s) op de kapitaalmarkt uit te geven. Zoals gebruikelijk zullen fluctuaties in de financieringsbehoefte voornamelijk worden opgevangen door het beroep op de geldmarkt. Alleen in het geval dat de financieringsbehoefte significant lager uitpakt dan nu voorspeld, kan het beroep op de kapitaalmarkt ook verlaagd worden. Indien de financieringsbehoefte hoger uitpakt dan € 95,6 mld. dan kan het Agentschap zowel het beroep op de geld- als de kapitaalmarkt verhogen.