Financieringsplan 2021

Op basis van de nieuwste cijfers ten aanzien van de overheidsfinanciën en economie bedraagt de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat nu naar verwachting € 110,6 mld.

Deze schatting impliceert een verhoging van € 15,5 mld. ten opzichte van de financieringsbehoefte zoals gepubliceerd door het Agentschap op 6 januari 2021 (€ 95,1 mld.). De voornaamste reden van deze ontwikkeling is het verhoogde kastekort vanwege de budgettaire impact van nieuwe en verlengde steunmaatregelen om de impact van de COVID-19 crisis te beperken.

Geschatte financieringsbehoefte 2021

(in € mld.)

Kapitaalmarktaflossingen 2021

16,5

Geldmarkt ultimo 2020 (excl. onderpand in contanten)

40,7

Afname onderpand in contanten (t/m eind maart)

0,6

Kastekort

52,7

Totaal

110,6

Noot: Afrondingsverschillen verklaren het verschil van €0,1 mld.

Beroep op de kapitaal- en geldmarkt

Vanwege de hogere financieringsbehoefte heeft het Agentschap besloten om het verwachte beroep op de kapitaalmarkt in 2021 te verhogen naar ten minste € 55 mld. waar dit eerder € 50 mld. bedroeg. Tot en met maart heeft het Agentschap dit jaar € 17,2 mld. op de kapitaalmarkt gefinancierd (ongeveer 31% van het verwachte beroep op de kapitaalmarkt).

De uiteindelijke financieringsbehoefte voor 2021 blijft omgeven door onzekerheden voornamelijk door de maatregelen rondom de COVID-19 crisis. Als gevolg hiervan kan het verwachte beroep op de kapitaal- en geldmarkt ook wijzigingen. De volgende update zal worden gegeven in het kwartaalbericht voor het derde kwartaal van 2021. Deze zal eind juni gepubliceerd worden. Indien er een update voor deze tijd beschikbaar is dan zal het Agentschap deze op dat moment geven. Het Agentschap hecht er belang aan om zo transparant mogelijk richting de markt te communiceren.